Belegninger av stein: Kvalitetssikring og kontroll av bestilling og gjennomføring

Belegninger av stein: Kvalitetssikring og kontroll av bestilling og gjennomføring

Får du det du bestiller? Dette fagkurset vil bidra til at deltakerne bedre blir i stand til å kontrollere steinrelatert belegningsarbeid, både under selve utførelsen og ved sluttkontrollen og godkjenning av utført arbeid.

Kurset vil bli gjennomført i henhold til den oppdaterte utgaven av N200 og den nye veilederen. Eksisterende standard NS 3420-K og diverse bransjeveiledere vil brukes som verktøy underveis.
Som belegninger av stein defineres bruk av materialer av naturstein og betong. Fokus på kurset vil være gatestein og plater av naturstein, belegningsstein og heller av betong samt kantstein av naturstein.
Kurset legges opp med veksling mellom teori og praksis, inne og ute. Gjennom de to kursdagene vil deltakerne få kunnskap om teori som kan gi grunnlag for å kontrollere pågående arbeid samt ferdig utført arbeid.

Får du det du bestiller? Dette fagkurset vil bidra til at deltakerne bedre blir i stand til å kontrollere steinrelatert belegningsarbeid, både under selve utførelsen og ved sluttkontrollen og godkjenning av utført arbeid.

Kurset vil bli gjennomført i henhold til den oppdaterte utgaven av N200 og den nye veilederen. Eksisterende standard NS 3420-K og diverse bransjeveiledere vil brukes som verktøy underveis.
Som belegninger av stein defineres bruk av materialer av naturstein og betong. Fokus på kurset vil være gatestein og plater av naturstein, belegningsstein og heller av betong samt kantstein av naturstein.
Kurset legges opp med veksling mellom teori og praksis, inne og ute. Gjennom de to kursdagene vil deltakerne få kunnskap om teori som kan gi grunnlag for å kontrollere pågående arbeid samt ferdig utført arbeid.

Formål

Etter å ha deltatt på kurset skal deltakerne ha kunnskap om standarder for fundamentering, brolegging, belegningsarbeid, og kantstein. Deltakerne skal kunne føre tilsyn med belegning av stein og heller av skifer/ betong. Videre skal deltakerne kunne vurdere beskrivelse og arbeidsutførelse i henhold til bestilling. 

Formål

Etter å ha deltatt på kurset skal deltakerne ha kunnskap om standarder for fundamentering, brolegging, belegningsarbeid, og kantstein. Deltakerne skal kunne føre tilsyn med belegning av stein og heller av skifer/ betong. Videre skal deltakerne kunne vurdere beskrivelse og arbeidsutførelse i henhold til bestilling. 

Målgruppe

Hele bransjen: Byggherrer, prosjektledere, entreprenører, kontrollingeniører/ kontrollører av arbeid med steinrelatert belegning, konsulenter og utførende

Målgruppe

Hele bransjen: Byggherrer, prosjektledere, entreprenører, kontrollingeniører/ kontrollører av arbeid med steinrelatert belegning, konsulenter og utførende

Innhold

Tema som gjennomgås:

 • Gjeldende standarder og regelverk
 • Bestillerens ansvar: Tegninger og beskrivelse danner kvalitetsgrunnlaget (kort innføring)
 • Før igangsettelse: Kontrollplan, sjekklister, kontrollørmelding, avviksmelding
 • Oppfølging og kvalitetssikring av undergrunn og fundament:
  • Vurdering traubunn, oppfølging planum
  • Material- og utførelseskontroll forsterknings- og bærelag
  • Geometrisk kontroll og komprimeringskontroll
  • Overtakelse av bærelag før steinsetting/ legging
 • Kvalitetssikring steinleveranse:
  • Levert som bestilt? Mottakskontroll steinmaterialer -overflater, dimensjonstoleranse, farge, preg, evl. skader osv.
  • Tilsvarende steinleveranse, dokumentasjon og kvalitetssikring
 • Oppfølging steinsetting/legging:
  • Settelagsmaterial, tykkelse, utførelse
  • Steinsetting/legging, håndtering av materialer, leggemåte og settemønster, fuger, fugematerial og fugemåte, materialhåndtering
  • Krav til ferdig overflate, avvik
 • Stopp ved avvik og uakseptabel utførelse, krav på resetting og hvordan utføres det
 • Konsekvens av dårlig utført arbeid, manglende kvalitetskontroll og tiltak

Det blir befaringer på anlegg begge dagene.

Innhold

Tema som gjennomgås:

 • Gjeldende standarder og regelverk
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 3 500,-
Pris:

3 500,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Renè Kierstein

Han er utdannet vegbygger med spesialisering i dekker av stein. Han har videreutdanning som håndverksmester i vegbygging og steinlegging. Vegbygging er et tysk håndverksfag som i sin helhet inkluderer grunnarbeider og dekker av stein, betong eller asfalt. Han har også spesialutdanning som steinlegger/ brolegger. Kierstein har til sammen 29 års erfaring innen fagfeltet, både som utførende i 23 år og som ansvarshavende byggherre i Statens vegvesen i 5 år. Han har også jobbet som kontrollingeniør i Statens vegvesen og har fulgt opp mange anlegg. I tillegg har han bidratt i arbeidet med oppdatering av HB N200 og utarbeidelse av en ny veileder om steindekker.

I februar 2016 startet Kierstein "Stein & Veg Consult" der han jobber som selvstendig rådgiver og sakkyndig innen fagfeltet, med blant annet kvalitetssikring av veg- og steinarbeid fra plan til overlevering. I tillegg jobber han som foredragsholder for hele bransjen. Han underviser også ved NMBU på Ås for landskapsingeniører og arkitekter innen steinfaget.