Kursstige bad:Drift / internkontroll med HMS og FDV (f)

Kursstige bad:Drift / internkontroll med HMS og FDV (f)

Fagforbundet Hordaland - Yrkesseksjon Samferdsel og Teknisk, i samarbeid med Fagakademiet, skal i løpet av høsten 2018 og våren 2019 sette opp alle modulene i Kursstigen bad. Dette er andre kurset vi inviterer til.

Fagforbundet Hordaland - Yrkesseksjon Samferdsel og Teknisk, i samarbeid med Fagakademiet, skal i løpet av høsten 2018 og våren 2019 sette opp alle modulene i Kursstigen bad. Dette er andre kurset vi inviterer til.

Formål

Gi ansatte og eiere av bade- og svømmeanlegg første del av en trinnvis opplæringsplan som tilfredsstiller krav om opplæring i henhold til § 9 i ”Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.”.Opplæringsplanen skal gi en formell målbar kompetanse på drift og vedlikehold.

Formål

Gi ansatte og eiere av bade- og svømmeanlegg første del av en trinnvis opplæringsplan som tilfredsstiller krav om opplæring i henhold til § 9 i ”Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.”.Opplæringsplanen skal gi en formell målbar kompetanse på drift og vedlikehold.

Målgruppe

Eiere og ansatte i bade- og svømmeanlegg.

Målgruppe

Eiere og ansatte i bade- og svømmeanlegg.

Innhold

2 dagers kurs med fokus på:

  • Aktuelle lover og forskrifter, innføring i begrep og forkortelser, HMS (helse, miljø og sikkerhet), FDV (forvaltning, drift og vedlikehold).

  • Internkontroll som arbeidsredskap for gode rutiner.

  • Avviksrapportering, gjennomføring av risikoanalyse og utarbeidelse av handlingsplan.

  • Utarbeidelse av drifts- og vedlikeholdsplan, årsplan, dagsplan og periodeplan.

Innhold

2 dagers kurs med fokus på:

  • Aktuelle lover og forskrifter, innføring i begrep og forkortelser, HMS (helse, miljø og sikkerhet), FDV (forvaltning, drift og vedlikehold).
Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

David Koht-Norbye

David Koht-Norbye, daglig leder i Østfoldbadet, Askim. Han har lang erfaring med bruk, drift og vedlikehold innen disse fagområdene i en årrekke, samt deltatt i prosesser med utvikling av fagområdet bade- , svømme- og idrettsanlegg. Koth-Norbye har også drevet kursvirksomhet. 

Pris 5 150,-
Pris:

5 150,-

Kurspris inkl. materiell og enkel bevertning begge dagene. Evt overnatting kommer i tillegg og ordnes/ dekkes av den enkelte. Ta gjerne kontakt for tips om rimelig overnatting.

Kurspris inkl. materiell og enkel bevertning begge dagene. Evt overnatting kommer i tillegg og ordnes/ dekkes av den enkelte. Ta gjerne kontakt for tips om rimelig overnatting.

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30