Kursstige bad: Vannbehandling

Kursstige bad: Vannbehandling

2 dagers kurs med fokus på aktuelle lover og forskrifter som gjelder krav til vannbehandling og kvaliteten på vannet.

2 dagers kurs med fokus på aktuelle lover og forskrifter som gjelder krav til vannbehandling og kvaliteten på vannet.

Vannbehandling kursstige bad

Formål

Gi ansatte og eiere av bade- og svømmeanlegg  en syvtrinns opplæringsplan som tilfredsstiller § 9 i ”Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.” Opplæringsplanen skal gi en formell målbar kompetanse på drift og vedlikehold.

Formål

Gi ansatte og eiere av bade- og svømmeanlegg  en syvtrinns opplæringsplan som tilfredsstiller § 9 i ”Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.” Opplæringsplanen skal gi en formell målbar kompetanse på drift og vedlikehold.

Målgruppe

Eiere, ledere og ansatte i bade- og svømmeanlegg

Målgruppe

Eiere, ledere og ansatte i bade- og svømmeanlegg

Kursinnhold - Vannbehandling

Todagers kurs med fokus på:

 • Aktuelle lover og forskrifter som gjelder krav til vannbehandling og kvaliteten på vannet.
 • Hva som påvirker vannkvaliteten, og hvilke tiltak som må til for å oppnå optimal kvalitet
 • Rensemetoder, systemer og komponenter som brukes i vannbehandlingen, og hvordan disse brukes ved avvik fra kravene til vannkvalitet
 • Drifts- og vedlikeholdsrutiner for vannbehandling som påvirker både HMS og FDV

  Innhold på de 7 trinnene

  Bad, Park & Idrett og Fagforbundet har sammen utarbeidet Kursstige Bad for ansatte og eiere i bade- og svømmeanlegg. Kursstigen består av 7 trinn hvor følgende kursrekke inngår:

  • Fagdag

  • Renhold

  Vannbehandling

  • Klima og ventilasjon

  • Service og personaladministrasjon

  • Livredning og beredskap

  • Drift/internkontroll med HMS og FDV

  Fagdagen er dagskurs, de andre trinnene er todagerskurs. Kursene arrangeres over hele landet. Det blir utstedt kursbevis etter hvert kurs, samt en bekreftelse for hele kursstigen når den er gjennomgått.

   

  Alle kurs innen Kursstige Bad gjennomføres i samarbeid med Bad, Park og Idrett (BPI).

  BPI gjennomfører også noen av disse kursmodulene - se oversikt https://badparkidrett.no/kursoversikt/

   

   

   

  Alle kurs innen Kursstige Bad gjennomføres i samarbeid med Bad, Park og Idrett (BPI).

  BPI gjennomfører også noen av disse kursmodulene - se oversikt https://badparkidrett.no/kursoversikt/

   

   

   

  Foreleser 

  Øystein Amundsen, markedssjef/selger, Enwa ABC Tech AS

  Pris ,-
  Pris:

  ,-

  Kurspris inkl. materiell og enkel bevertning begge dagene. Evt overnatting kommer i tillegg og ordnes/ dekkes av den enkelte. Ta gjerne kontakt for tips om rimelig overnatting.

  Kurspris inkl. materiell og enkel bevertning begge dagene. Evt overnatting kommer i tillegg og ordnes/ dekkes av den enkelte. Ta gjerne kontakt for tips om rimelig overnatting.

  Agenda

  Dag 1:

  kl 09.00 - 15.30

  Dag 2:

  kl 09.00 - 15.30