Kursstige bad: Vannbehandling (F)

Fagforbundet Hordaland - Yrkesseksjon Samferdsel og Teknisk, i samarbeid med Fagakademiet, skal i løpet av høsten 2018 og våren 2019 sette opp alle modulene i Kursstigen bad.

Første kurset vi inviterer til er 2–dagers kurs i

 Kursstige bad: Vannbehandling

Vannbehandling kursstige bad

Formål

Gi ansatte og eiere av bade- og svømmeanlegg  en syvtrinns opplæringsplan som tilfredsstiller § 9 i ”Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.” Opplæringsplanen skal gi en formell målbar kompetanse på drift og vedlikehold.

Målgruppe

Eiere, ledere og ansatte i bade- og svømmeanlegg

Kursinnhold:

2 dagers kurs med fokus på:

  • Aktuelle lover og forskrifter som gjelder krav til vannbehandling og kvaliteten på vannet.
  • Hva som påvirker vannkvaliteten, og hvilke tiltak som må til for å oppnå optimal kvalitet
  • Rensemetoder, systemer og komponenter som brukes i vannbehandlingen, og hvordan disse brukes ved avvik fra kravene til vannkvalitet
  • Drifts- og vedlikeholdsrutiner for vannbehandling som påvirker både HMS og FDV

Foreleser 

Øystein Amundsen, markedssjef/selger, Enwa ABC Tech AS

Pris 5 150

Kurspris inkl. materiell og bevertning begge dagene. Evt overnatting kommer i tillegg og ordnes/ dekkes av den enkelte. Ta gjerne kontakt for tips om rimelig overnatting.

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30