Kursstige bad: Renhold

Renhold er en av de store driftskostnadene i offentlige bygg. Derfor vil en generell og helhetlig kunnskap om renhold være av stor betydning. Dette kurset vil belyse betydningen av renholdsmetoder og løsninger, bruk av kjemikalier og renholdsmidler i svømme/ bad- og idrettsanlegg. Videre vil kurset belyse renholderens rolle i et HMS perspektiv, noe som gir økt kunnskap for å sikre en bedre og tryggere hverdag.

Innhold

Kurset er ett av en syvtrinns opplæringsplan som tilfredsstiller krav om opplæring i henhold til § 9 i ”Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.”.

Det går over to dager, med forelesninger, gruppearbeid og erfaringsutvekslinger

Dagene vil inneholde følgende temaer:

  • Renhold – definisjoner, prinsipper og systemer
  • Samfunnsbehov
  • Kunnskapsbehov
  • Renholdsutstyr – manuelle og maskinelle metoder
  • Lovverk og Norsk Standard
  • Renholdsplanlegging og renholdsøkonomi
  • Gruppearbeid

Kursdagene legges opp med god veksling mellom forelesninger og gruppearbeid. Det vil også bli godt rom for erfaringsutveksling og diskusjoner. Gjennom begge dagene vil det bli god anledning til å stille spørsmål

Formål

Gi en formell målbar kompetanse på renhold i anleggene, gi økt kunnskap om renhold og utviklingen i faget og å gi muligheter for mer innflytelse på arbeidsplassen. I tillegg å gi økt motivasjon i framtidig arbeid.

Pris 4 920

Agenda

Dag 1:

kl 10.00 - 17.00

Dag 2:

kl 09.00 - 15.00

Foreleser:

Evy Jaksland

Evy er utdannet husøkonom og lærer. Hun har undervist deltid i Husøkonomi og serviceledelse på Høgskolen i Akershus siden 1999. Ved siden av driver hun et enpersonsforetak hvor hun har arbeider med husøkonomfaglige oppgaver, utvikler og holder kurs, blant annet innen renholdsfag. Evy Jaksland har deltatt i komiteer i Standard Norge for utvikling og redigering av norske renholdsstandarder. For tiden reviderer hun bøker i renholdsfaget, og hun underviser.