Kursstige bad: Klima og ventilasjon

Todagers kurs med fokus på aktuelle lover og forskrifter som omfatter klimaet i bade- og svømmeanlegg.

Prinsipp og grunnlag for ventilasjon, ombyggingen av ventilasjonsanlegg og vedlikehold av dette, inkludert SD-anlegg, mollierdiagrammet, om hvordan lufttemperatur og vanndampinnhold påvirker luften. Luftens påvirkning på bygningen og konstruksjoner, energiøkonomi og ENØK-tiltak. Relativ luftfuktighet, duggpunkt og andre aktuelle parameter.

Formål

Gi en formell målbar kompetanse på drift og vedlikehold. Gi eiere og drivere av bade- og svømmeanlegg en opplæringsplan som tilfredsstiller forskriftenes krav om opplæring i §9.

Målgruppe

Ansatte og ledere inne bad og svømmeanlegg

Innhold

  • Aktuelle lover og forskrifter som omfatter klimaet i bade- og svømmeanlegg
  • Prinsipp og grunnlag for ventilasjon
  • Ombygging av ventilasjonsanlegg og vedlikehold av dette, inkludert SD-anlegg
  • Mollierdiagrammet, om hvordan lufttemperatur og vanndampinnhold påvirker luften
  • Luftens påvirkning på bygninger og konstruksjoner
  • Energiøkonomi og ENØK-tiltak
  • Relativ luftfuktighet, duggpunkt og andre aktuelle parameter

Foreleser:

Thomas Hjertenes

Ingeniør, tidligere servicetekniker i Menerga AS. Har jobbet som selger og prosjektingeniør av avfuktningsaggregater og jobber nå som avdelingsleder på serviceavdelingen.


Pris 4 920

Det gis en rabatt på kr 500,- for medlemmer av Bad, Park og Idrett og Fagforbundet. Eventuelt medlemskap må oppgis ved påmelding og vil bli trukket fra prisen ved fakturering NB!! Merk i kommentarfeltet på påmeldingsskjemaet om du er medlem i hhv. Bad, Park og Idrett eller Fagforbundet

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30