Kursstige bad: Klima og ventilasjon (F)

Kursstige bad: Klima og ventilasjon (F)

Fagforbundet Hordaland - Yrkesseksjon Samferdsel og Teknisk, i samarbeid med Fagakademiet, skal i løpet av vinter/ vår 2019 sette opp tre moduler i Kursstigen bad.

Dette er det femte kurset vi inviterer til.

Fagforbundet Hordaland - Yrkesseksjon Samferdsel og Teknisk, i samarbeid med Fagakademiet, skal i løpet av vinter/ vår 2019 sette opp tre moduler i Kursstigen bad.

Dette er det femte kurset vi inviterer til.

Formål

Gi en formell målbar kompetanse på drift og vedlikehold. Gi eiere og drivere av bade- og svømmeanlegg en opplæringsplan som tilfredsstiller forskriftenes krav om opplæring i §9.

Formål

Gi en formell målbar kompetanse på drift og vedlikehold. Gi eiere og drivere av bade- og svømmeanlegg en opplæringsplan som tilfredsstiller forskriftenes krav om opplæring i §9.

Målgruppe

Ansatte og ledere inne bad og svømmeanlegg

Målgruppe

Ansatte og ledere inne bad og svømmeanlegg

Innhold

2-dagers kurs med fokus på:

 • Aktuelle lover og forskrifter som omfatter klimaet i bade- og svømmeanlegg.
 • Prinsipp og grunnlag for ventilasjon, oppbyggingen av ventilasjonsanlegg,vedlikehold av dette, inkludert SD-anlegg, mollierdiagrammet, om hvordan lufttemperatur og vanndampinnhold påvirker luften.
 • Luftens påvirkning av bygningen og konstruksjoner, energiøkonomi og ENØK-tiltak.
 • Relativ luftfuktighet, duggpunkt og andre aktuelle parametere.

 

Innhold

2-dagers kurs med fokus på:

Les mer på https://www.fagakademiet.no

 

 

 

 

 

 

Foreleser:

Thomas Hjertenes

Ingeniør, tidligere servicetekniker i Menerga AS. Har jobbet som selger og prosjektingeniør av avfuktningsaggregater og jobber nå som avdelingsleder på serviceavdelingen.


Pris ,-
Pris:

,-

Kurspris inkl. materiell og enkel bevertning begge dagene. Evt overnatting kommer i tillegg og ordnes/ dekkes av den enkelte. Ta gjerne kontakt for tips om rimelig overnatting.

Kurspris inkl. materiell og enkel bevertning begge dagene. Evt overnatting kommer i tillegg og ordnes/ dekkes av den enkelte. Ta gjerne kontakt for tips om rimelig overnatting.

Program for dagene

27. mars

10.00 - 13.00

 • Lover og forskrifter
 • Klima i badeanlegg
 • Prinsipp og grunnlag for ventilasjon

13.00 - 17.00

 • Lunsj
 • HX-diagram
 • Vedlikehold av ventilasjonsaggregat
 • Oppbygging av ventilasjonsaggregat

17.00 Slutt

 

28. mars

09.00 - 12.00

 • SD-anlegg
 • Bygningsmessige utfordringer
 • Energi og ENØK-tiltak

12.00 - 13.00

 • Lunsj

13.00 - 16.00

 • Befaring av svømmehall