Konferanse for vaskeriansatte

Konferanse for vaskeriansatte

2 dager med faglig oppdatering for ansatte i vaskeri - som er medlemmer av Fagforbundet

2 dager med faglig oppdatering for ansatte i vaskeri - som er medlemmer av Fagforbundet

Formål

Faglig oppdatering og påfyll av ny kompetanse

Formål

Faglig oppdatering og påfyll av ny kompetanse

Målgruppe

Ansatte i vaskeri - som er medlemmer av Fagforbundet

Målgruppe

Ansatte i vaskeri - som er medlemmer av Fagforbundet

Innhold

Faglig innhold begge dager - v/ Åse Lindal

Tekstilhygiene i vaskeri: Renhold og vedlikehold av alle typer tekstiler i storhusholdning, inklusive lavtempvask som gardiner og beboernes private tøy. 
Fra mottak i vaskeriet til vask og etterbehandling med sluttkontroll og utlevering til kunde/avdeling.
Omhandler temaene vaskerihygiene, tekstiler, lokaler, maskiner, utstyr og prosesser m v.


Foredrag torsdag ettermiddag - v/ Øyvind Tingstad

    • "Folkeskikk og uskikk på jobben" - Hvordan behandler vi våre kollegaer og ledere?

      Folkeskikk og uskikk på jobben er et kurs basert på psykolog Jan Atle Andersen sine teorier og ideer

Innhold

Faglig innhold begge dager - v/ Åse Lindal

Tekstilhygiene i vaskeri: Renhold og vedlikehold av alle typer tekstiler i storhusholdning, inklusive lavtempvask som gardiner og beboernes private tøy. 
Fra mottak i vaskeriet til vask og etterbehandling med sluttkontroll og utlevering til kunde/avdeling.
Omhandler temaene vaskerihygiene, tekstiler, lokaler, maskiner, utstyr og prosesser m v.

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Åse Lindal

Lindal er hus­økonom og ekspert i tekstil­forvaltning.

Hun har prosjektert flere vaskerier, gjort analyser og utregninger på tøy og maskiner, fyllings­grader og kjemibruk. Og ikke minst har hun samlet en stor mengde kunnskap innenfor et fag der oppdaterte lærebøker ikke finnes.

Foreleser:

Øyvind Tingstad

Øyvind Tingstad er kompetanserådgiver i Fagakademiet. Han er bedriftsøkonom fra BI og har videreutdanning i kunnskapsforvaltning og veiledning. Øyvind har vært befal i Forsvaret og regionleder i NKI nettstudier. Han er ansvarlig for Fagakademiets nettstudier, og foreleser innen konflikthåndtering, arbeidsmiljø og HMS. Øyvind er en humørfylt kursholder som alltid har en god kommentar på lur!

Pris 1 500,-
Pris:

1 500,-

1500 kr - egenandel pr. deltaker inkl. overnatting i enkeltrom m/ frokost, middag, lunsj begge dager og kursmateriell

1500 kr - egenandel pr. deltaker inkl. overnatting i enkeltrom m/ frokost, middag, lunsj begge dager og kursmateriell

Agenda

Dag 1:

kl 11.30 - 17.00

Dag 2:

kl 09.00 - 12.00