Kjemi – overflater – HMS i renholdet

Kjemi – overflater – HMS i renholdet

Godt og kvalitetsbevisst renhold er viktigere enn noen sinne. Dette kurset belyser tre fagområder som du må ha god kunnskap om for å utføre jobben din på best måte; Kjemi, HMS og overflater. 

Kurset gjennomføres som et tretimers digitalt kurs med god anledning til å stille spørsmål underveis.

Godt og kvalitetsbevisst renhold er viktigere enn noen sinne. Dette kurset belyser tre fagområder som du må ha god kunnskap om for å utføre jobben din på best måte; Kjemi, HMS og overflater. 

Kurset gjennomføres som et tretimers digitalt kurs med god anledning til å stille spørsmål underveis.

Formål

Du vil lære om

 • kjemi, pH-skala, hvilke midler som skal brukes i ulike sammenhenger
 • HMS for deg som renholder
 • hvilke overflater som finnes og hvordan de skal behandles

Formål

Du vil lære om

 • kjemi, pH-skala, hvilke midler som skal brukes i ulike sammenhenger
 • HMS for deg som renholder
 • hvilke overflater som finnes og hvordan de skal behandles

Målgruppe

Renholdere, renholdsledere, byggdriftere, ansvarlige innen drift/eiendom, HR-personell

Målgruppe

Renholdere, renholdsledere, byggdriftere, ansvarlige innen drift/eiendom, HR-personell

Innhold

KJEMI:

 • Forstå og bruke pH-skalaen
 • Hvordan velge riktig middel til rengjøringsoppgaven?
 • Bruksanvisning og dosering
 • Hva inneholder renholdsmidlene og hvilke oppgave har de ulike virkemidlene?
 • Bør vi bruke spraymidler?

 

HMS:

 • Bruke kroppen riktig i renholdsarbeid
 • Forstå hvordan vi skal vurdere risikomomenter i arbeidet
 • Tiltak for å redusere risiko
 • Velge og bruke verneutstyr
 • Håndtere kjemikalier forskriftsmessig
 • Håndtere ulike typer avfall i henhold til «Avfallsforskriften»

OVERFLATEMATERIALER:

 • De vanligste overflatematerialene du som renholder kommer i kontakt med
 • Velge riktige rengjøringsmetoder
 • Vedlikeholdsmidler og vedlikeholdsmetoder

 

Kurskompendium og informasjon om pålogging etc sendes ut i forkant av kurset. 

Innhold

KJEMI:

 • Forstå og bruke pH-skalaen
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 1 290,-
Pris:

1 290,-

Agenda

Dag 1:

kl 08.30 - 11.30

Foreleser:

Siriann A. Tvedt

Siriann har lang og bred erfaring innen renholdsyrket helt fra 1985, med ulike lederroller siden 2000. Siriann har alltid holdt seg oppdatert med sertifiseringer og kompetanse, og var i 2011-2018 leder for Fagseksjonen ved Hospitaldrift Renhold i Helse Bergen. Hun har spisskompetanse på hygiene og smitteforebygging. Hun har sitt eget firma Renhold- og Hygienekompetanse, og benyttes mye som rådgiver og foreleser.