Forsvarlig renhold i sanitæranlegg, badeanlegg og idrettshaller

Forsvarlig renhold i sanitæranlegg, badeanlegg og idrettshaller

Renhold er en av de store driftskostnadene i offentlige og private bygg, derfor vil en generell helhetlig renholdskunnskap være av stor betydning.

Kurset vil belyse renholdets betydning i sanitær- og badeanlegg, metoder, løsninger, bruk av kjemikalier og renholdsmidler. Videre vil det settes fokus på renholderens rolle i et HMS-perspektiv, som igjen vil gi økt kunnskap for å sikre en bedre hverdag.

Renhold er en av de store driftskostnadene i offentlige og private bygg, derfor vil en generell helhetlig renholdskunnskap være av stor betydning.

Kurset vil belyse renholdets betydning i sanitær- og badeanlegg, metoder, løsninger, bruk av kjemikalier og renholdsmidler. Videre vil det settes fokus på renholderens rolle i et HMS-perspektiv, som igjen vil gi økt kunnskap for å sikre en bedre hverdag.

Formål

Kurset skal gi deltakerne faglig og helhetlig kunnskap om riktige renholdsmetoder i anleggene, som igjen gjør anlegget fristende for alle brukere

Formål

Kurset skal gi deltakerne faglig og helhetlig kunnskap om riktige renholdsmetoder i anleggene, som igjen gjør anlegget fristende for alle brukere

Renhold i sanitæranlegg badeanlegg

Målgruppe

Renholdere og renholdsledere, byggdriftere, ansatte i skoler, idrettsanlegg og badeanlegg

Målgruppe

Renholdere og renholdsledere, byggdriftere, ansatte i skoler, idrettsanlegg og badeanlegg

Innhold

  • Hvorfor gjør vi rent i anleggene?
  • Estetikk
  • Materialer
  • Bakterieflora/mikroorganismer
  • Metoder
  • pH-kjemi-smuss
  • Hygiene
  • Helse
  • HMS

Kurset vil bestå av forelesning, gruppearbeid og erfaringsutveksling

Innhold

  • Hvorfor gjør vi rent i anleggene?

Kurset vil bestå av forelesning, gruppearbeid og erfaringsutveksling

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 1,-
Pris:

1,-

Foreleser:

Ståle Brandsrud

Rådgiver Renhold hos Wittusen og Jensen. Ståle har erfaring i renholdsbransjen helt tilbake fra 1991. Han brenner for renholdsyrket og renholderne, han har lang erfaring som kursholder og i tillegg er han mangeårig fotballtrener på høyt nivå.


Ståle er en humørfylt og engasjerende kursholder som alltid får strålende tilbakemeldinger fra deltakerne!