Fagdag om ventilasjon

Fagdag om ventilasjon

God og balansert ventilasjon i bygg er viktig for et sunt innemiljø. På forespørsel setter vi nå opp en fagdag der vi ser på ventilasjonsprinsipp, filtrering og drift av ventilasjonsanlegg, primært i offentlige bygg.

God og balansert ventilasjon i bygg er viktig for et sunt innemiljø. På forespørsel setter vi nå opp en fagdag der vi ser på ventilasjonsprinsipp, filtrering og drift av ventilasjonsanlegg, primært i offentlige bygg.

Innhold

  • Hvorfor ventilasjon
  • Ventilasjonsprinsipper
  • Filtrering og filterteknikk
  • Driftsøkonomi
  • Tid for spørsmål og erfaringsutveksling

Innhold

  • Hvorfor ventilasjon
Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Robert Ådland

Han er regionssjef i Camfil vest. Han har god erfaring i å undervise i de temaene som tas opp denne dagen.

Ådland ønsker en aktiv kursdag, og han ber deltakerne om å forberede spørsmål og problemstillinger som kan tas opp gjennom dagen.

Pris ,-
Pris:

,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30