Dialog og forhandlinger

Dialog og forhandlinger

Konkurransepreget dialog kan anvendes når vilkårene i anskaffelses-forskriften er oppfylt. Dette er de samme vilkårene som gjelder for bruk av konkurranse med forhandling. Konkurransepreget dialog gir oppdragsgiveren mulighet for å gå i dialog med leverandørene og å diskutere ulike løsninger på oppdragsgivers behov.

I mange tilfeller har man en idé eller forestilling om hva man skal anskaffe og hvilke behov som skal fylles. Ved konkurransepreget dialog med mulige oppdragsgivere kan en bedre avdekke hvordan behovene best kan oppfylles med hensyn til tekniske, rettslige og finansielle løsninger.

Konkurransepreget dialog kan anvendes når vilkårene i anskaffelses-forskriften er oppfylt. Dette er de samme vilkårene som gjelder for bruk av konkurranse med forhandling. Konkurransepreget dialog gir oppdragsgiveren mulighet for å gå i dialog med leverandørene og å diskutere ulike løsninger på oppdragsgivers behov.

I mange tilfeller har man en idé eller forestilling om hva man skal anskaffe og hvilke behov som skal fylles. Ved konkurransepreget dialog med mulige oppdragsgivere kan en bedre avdekke hvordan behovene best kan oppfylles med hensyn til tekniske, rettslige og finansielle løsninger.

Formål

Skape en god interndialog i kommunen med hensyn til offentlige anskaffelser, hvor en lærer å samarbeide med det private næringslivet om fremtidsløsninger gjennom dialog og forhandlinger.

Formål

Skape en god interndialog i kommunen med hensyn til offentlige anskaffelser, hvor en lærer å samarbeide med det private næringslivet om fremtidsløsninger gjennom dialog og forhandlinger.

Målgruppe

Temadagen er tilrettelagt for alle som på ett eller annet tidspunkt er involvert i offentlige anskaffelser. Ikke bare de som er direkte ansvarlig for å følge opp anskaffelsen, men også mellomledere på alle avdelinger i kommunen.

Målgruppe

Temadagen er tilrettelagt for alle som på ett eller annet tidspunkt er involvert i offentlige anskaffelser. Ikke bare de som er direkte ansvarlig for å følge opp anskaffelsen, men også mellomledere på alle avdelinger i kommunen.

Innhold

  • Hvorfor dialog og forhandling?
  • Fordeler og ulemper med dialog og forhandling
  • Hva kan man si, og hva kan man ikke si?
  • Hvordan dialog og forhandling gir deg økt fleksibilitet i anskaffelsesprosessen
  • Hvordan dialog og forhandling bidrar til bedre løsninger
  • Derfor gir dialog og forhandling lavere kostnader

Innholdet vil hele tiden kunne tilpasses behov som meldes inn. Det legges også opp til aktiv deltakelse fra kursdeltakerne omkring emnene som dekkes.

Arbeidsform på kursdagen er korte presentasjoner avløst av praktiske diskusjoner.

 

Innhold

  • Hvorfor dialog og forhandling?

Innholdet vil hele tiden kunne tilpasses behov som meldes inn. Det legges også opp til aktiv deltakelse fra kursdeltakerne omkring emnene som dekkes.

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Tid, sted og varighet

Etter nærmere avtale. Foredraget tilpasses spesielt til den enkelte kommune og gjennomføres i løpet av en dag.  

Ta kontakt med:

Tom Erik Moe
Epost: tom.erik.moe@aof.no
Tlf: 476 93 932

Foreleser:

Asle Ræder

Asle har graden Sivilingeniør fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for bygg- og miljøteknikk.

Han har over 20 års variert og bred erfaring som rådgiver, prosjektleder, byggeleder og prosjekterende i offentlig og privat sektor. Han har ledet flere forbedringsprosesser knyttet til innkjøp. Asle driver i dag eget rådgivningsfirma.

Foreleser:

Tom Erik Moe

Tom Erik Moe har MA (Hon) i Economics and International Relations fra University of Aberdeen. Han har bred erfaring fra prosjektledelse i inn- og utland og økonomisk rådgivning. Moe har i en årrekke vært benyttet som foreleser i internasjonal markedsføring, økonomi, data, reiseliv mv. på høyskolenivå. Moe har også bakgrunn fra bank, frivillig/tvungen forvaltning i NAV, nærings- og utviklingsrådgiver i Sørreisa kommune samt deltakelse i en rekke regionale og internasjonale prosjekter. Moe er i dag ansatt som kompetanserådgiver i Fagakademiet AOF