Brosteinsseminaret 2020

Brosteinsseminaret 2020

Bærekraft - kompetanse og utførelse av prosjekt

Årets seminar er det 23. i rekken. Seminaret er et viktig møtested for de fagmiljøene i hele landet som arbeider med gatedekker og brostein.

Manglende egen kompetanse hos anbudsinnbyder kan gjøre beskrivelse av kompetansekrav til utførere vanskelig. Utfører kan da selv sette premissene for utførelsen, og vil gjerne ha en tendens til å gjøre slik de har «gjort før».

Manglende kompetanse hos anbudsinnbyder vanskeliggjør også kvalitetskontroll i gjennomføringen av prosjektene, og man kan fort ende opp med improvisasjon og ad hoc-løsninger. Årets seminar setter fokus på bærekraftige kompetansekrav i utførelse av prosjekt.

Program og innhold

Velkommen til årets Brosteinsseminar, det 23. i rekken.

Bærekraft - kompetanse og utførelse av prosjekt

Årets seminar er det 23. i rekken. Seminaret er et viktig møtested for de fagmiljøene i hele landet som arbeider med gatedekker og brostein.

Manglende egen kompetanse hos anbudsinnbyder kan gjøre beskrivelse av kompetansekrav til utførere vanskelig. Utfører kan da selv sette premissene for utførelsen, og vil gjerne ha en tendens til å gjøre slik de har «gjort før».

Manglende kompetanse hos anbudsinnbyder vanskeliggjør også kvalitetskontroll i gjennomføringen av prosjektene, og man kan fort ende opp med improvisasjon og ad hoc-løsninger. Årets seminar setter fokus på bærekraftige kompetansekrav i utførelse av prosjekt.

Program og innhold

Velkommen til årets Brosteinsseminar, det 23. i rekken.

Pris 4 350,-
Pris:

4 350,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30