Brosteinsseminaret 2019

Brosteinsseminaret 2019

TORVET I TRONDHEIM

- Nye teknikker på gammel grunn

Årets seminar er det 22. i rekken. Seminaret er et viktig møtested for de fagmiljøene i hele landet som arbeider med gatedekker og brostein.

Torvet i Trondheim gjennomgår en total renovering fra bunn til topp. Et areal på ca 10.400 m2 skal bygges opp igjen i ny drakt. I dette arbeidet brukes teknikker som i svært liten grad er brukt i Norge tidligere. Dette er teknikker som er kjente i øvrige deler av Europa, men som i Norge og Norden ikke har blitt brukt i den skala som det nå gjøres i Trondheim. Det gjør arbeidet svært spesielt og interessant. I tillegg bygges torvet opp som Trondheims nye byrom der man ønsker at mennesker skal kunne samles både til aktiviteter og til forretningsdrift.

Vi ønsker oss en møteplass der ulike profesjoner,fag- og yrkesgrupper møtes for diskusjoner og erfaringsutvekslinger.

Program og innhold

Velkommen til årets Brosteinsseminar, det 22. i rekken.

TORVET I TRONDHEIM

Pris 4 050,-
Pris:

4 050,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30