Brosteinsseminaret 2018

Brosteinsseminaret 2018

Johannestrappene

INKLUDERENDE BYROM

- hva gjør byrom attraktive og funksjonelle

Årets seminar er det 21. i rekken. Seminaret er et viktig møtested for de fagmiljøene i hele landet som arbeider med gatedekker og brostein.

Gater, plasser og byrom kan være inkluderende og varme, eller de kan være avvisende og kalde. På årets seminar setter vi fokus på byrommene. Hva skal til for at de inkluderer og inviterer til delaktighet, aktivitet, samvær og ro? Hvordan bruker vi hensiktsmessige utforminger og materialer for å skape de gode byrommene? Hvordan tar vi i bruk ulike element i utformingen? Tar vi nok hensyn til utførsel og drift i planleggingen? Hvordan bygger vi det inkluderende, attraktive og funksjonelle byrom?

Vi ønsker oss en møteplass mellom ulike profesjoner, fag- og yrkesgrupper slik at vi kan få til et møtested mellom de ulike partene som er medvirkende i utforming av de inkluderende byrommene.

 

Program og innhold

 

Velkommen til årets Brosteinsseminar, det 21. i rekken.

INKLUDERENDE BYROM

Pris 3 900,-
Pris:

3 900,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30