Brosteinsseminaret 2017

Brosteinsseminaret 2017

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

- ulike typer kontraktsforhold

Årets seminar er det 20. i rekken. Seminaret er et viktig møtested for fagmiljøene i hele
landet som arbeider med gatedekker og brostein.

På årets seminar tar vi opp et etterspurt tema: drift og vedlikehold. Vi ønsker å belyse ulike typer kontraktsforhold i drifts- og vedlikeholdsarbeidet. Skal det gjennomføres ved bruk av funksjonsbeskrivelser, vedlikeholdskontrakter eller ved bruk av egne ansatte? I tillegg tar vi opp bruk av tiltaksklasser, tredje parts vurdering i arbeidsprosessene samt etisk handel.

Program og innhold 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Pris 3 600,-
Pris:

3 600,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30