Brosteinsseminaret 2016

Brosteinsseminaret 2016

Fra fundament til ferdig smykke - samordning i grave- og oppbyggingsarbeidet.

Årets seminar er det 19. i rekken. Seminaret er et viktig møtested for de fagmiljøene i hele landet som arbeider med gatedekker og brostein.

Fra fundament til ferdig smykke - samordning i grave- og oppbyggingsarbeidet.

Årets seminar er det 19. i rekken. Seminaret er et viktig møtested for de fagmiljøene i hele landet som arbeider med gatedekker og brostein.

Formål

Vi har fått henvendelser og spørsmål om vi ikke kan sette fokus på oppbygging av gater. På årets seminar setter vi derfor fokus på samhandlinger mellom private og offentlige aktører før, under og etter graving i en gate/vei, og hvilken betydning samordning av arbeidet med ledninger i grunnen har for det ferdige resultatet med gate/vei dekke.

Formål

Vi har fått henvendelser og spørsmål om vi ikke kan sette fokus på oppbygging av gater. På årets seminar setter vi derfor fokus på samhandlinger mellom private og offentlige aktører før, under og etter graving i en gate/vei, og hvilken betydning samordning av arbeidet med ledninger i grunnen har for det ferdige resultatet med gate/vei dekke.

Målgruppe

Seminaret retter seg mot hele bransjen av private, kommunale og fylkeskommunale beslutningstakere, ingeniører, arkitekter, landskapsarkitekter, oppsynsmenn, anleggsgartnere, inspektører i kommune- og statsforvaltningen, broleggere, byantikvarer, fylkeskonservatorer, entreprenører, stein- og utstyrsprodusenter og andre interesserte

Målgruppe

Seminaret retter seg mot hele bransjen av private, kommunale og fylkeskommunale beslutningstakere, ingeniører, arkitekter, landskapsarkitekter, oppsynsmenn, anleggsgartnere, inspektører i kommune- og statsforvaltningen, broleggere, byantikvarer, fylkeskonservatorer, entreprenører, stein- og utstyrsprodusenter og andre interesserte

Innhold

  • Koordinering og organisering ved nedleggelse av ledninger i graveprosjekt
  • Samarbeid mellom private og offentlige aktører
  • Veieiers ansvar
  • Oppbyggingsfasen
  • Smykket på toppen
  • Byvandringer over og under bakken

Seminaret vil veksle mellom introduksjoner og befaringer gjeldende gater, se programmet.

Last ned brosjyre ›

Innhold

  • Koordinering og organisering ved nedleggelse av ledninger i graveprosjekt

Seminaret vil veksle mellom introduksjoner og befaringer gjeldende gater, se programmet.

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Arbeidsgruppens sammensetning:

Ørjan Mjøs Graveklubben                                        
Tlf: 99 44 45 35

Bjørn Egil Olsen Askøy kommune, Teknisk etat    
Tlf: 97 05 17 55

Stein Wikholm Anleggsgartner Wikholm AS          
Tlf: 91 83 36 81 

Anders Vatle Bergen kommune, Trafikketaten      
Tlf: 48 11 29 53

Synnøv Karlsen Fagakademiet                                
Tlf: 97 78 28 57

Pris 5 700,-
Pris:

5 700,-

Agenda

Dag 1:

kl 08.00 - 16.00

Dag 2:

kl 08.00 - 08.45