Best mulig tilbud på offentlige anskaffelser

Best mulig tilbud på offentlige anskaffelser

Hvordan levere best mulig tilbud i offentlige anskaffelser. Hva bør man fokusere på og hvilke fallgruver lurer?

Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter - når kommer den til anvendelse? Mange har erfaringsvis problemer med å vite når dette gjelder.

Ny anskaffelseslov og tre nye forskrifter trådte i kraft 01.01.2017. Loven og forskriftene skal søke å forenkle offentlige anbudsprosesser. Dette er et kurs som sikrer deg nødvendig og oppdatert kunnskap.

Hvordan levere best mulig tilbud i offentlige anskaffelser. Hva bør man fokusere på og hvilke fallgruver lurer?

Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter - når kommer den til anvendelse? Mange har erfaringsvis problemer med å vite når dette gjelder.

Ny anskaffelseslov og tre nye forskrifter trådte i kraft 01.01.2017. Loven og forskriftene skal søke å forenkle offentlige anbudsprosesser. Dette er et kurs som sikrer deg nødvendig og oppdatert kunnskap.

Formål

Kurset skal gi deg som tilbyder bedre forståelse for prosessen som foregår på andre siden av bordet med hensyn til offentlige anskaffelser. Hvorfor blir enkelte konkurranser avlyst, hva er dialog og forhandlinger og kan man «koke» et tilbud?

Formål

Kurset skal gi deg som tilbyder bedre forståelse for prosessen som foregår på andre siden av bordet med hensyn til offentlige anskaffelser. Hvorfor blir enkelte konkurranser avlyst, hva er dialog og forhandlinger og kan man «koke» et tilbud?

Målgruppe

Kurset gir deltakerne opplæring i de tre fasene i en anskaffelsesprosess; for-beredelsen, gjennomføringen og kontraktsoppfølgingen. Dette er et praktisk orientert kurs om offentlige innkjøp om hvordan en utarbeider gode krav-spesifikasjoner og konkurransegrunnlag. Hvilke prosedyrer og frister som gjelder og betydningen av rammeavtaler og DPS.

Det er mulig å medbringe egne eksempler for diskusjon

Målgruppe

Kurset gir deltakerne opplæring i de tre fasene i en anskaffelsesprosess; for-beredelsen, gjennomføringen og kontraktsoppfølgingen. Dette er et praktisk orientert kurs om offentlige innkjøp om hvordan en utarbeider gode krav-spesifikasjoner og konkurransegrunnlag. Hvilke prosedyrer og frister som gjelder og betydningen av rammeavtaler og DPS.

Det er mulig å medbringe egne eksempler for diskusjon

Innhold

 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag, herunder
  • Kravspesifikasjon
  • Kravspesifikasjon og tildelingskriterier
  • Prosedyrer og frister
  • Oppfølging av kontrakter
 • Om kontrakten.
 • Rammeavtaler og DPS.
 • Avvisning av leverandører.
 • Hvor finner man informasjon om planlagte offentlige anskaffelser.

Innhold

 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag, herunder
Les mer på https://www.fagakademiet.no

Arbeidsform på kursdagene

Gjennomgang av sentrale emner rundt god prosjektstyring/ innkjøp tilpasset deltakernes behov og utgangspunkt. Det legges opp til gode diskusjoner med utgangspunkt i kursleders og kursdeltakerne sine erfaringer.

Dag 2 går man i dybden på mulighetene tilbydere har til å forbedre tilbud gjennom dialog og forhandlinger samt øvrige aktuelle tema.

Det legges vekt på gjennomgang av konkrete eksempler og diskusjoner rundt kursdeltakerne sine erfaringer/case.

Foreleser:

Asle Ræder

Asle har graden Sivilingeniør fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for bygg- og miljøteknikk.

Han har over 20 års variert og bred erfaring som rådgiver, prosjektleder, byggeleder og prosjekterende i offentlig og privat sektor. Han har ledet flere forbedringsprosesser knyttet til innkjøp. Asle driver i dag eget rådgivningsfirma.

Foreleser:

Tom Erik Moe

Tom Erik Moe har MA (Hon) i Economics and International Relations fra University of Aberdeen. Han har bred erfaring fra prosjektledelse i inn- og utland og økonomisk rådgivning. Moe har i en årrekke vært benyttet som foreleser i internasjonal markedsføring, økonomi, data, reiseliv mv. på høyskolenivå. Moe har også bakgrunn fra bank, frivillig/tvungen forvaltning i NAV, nærings- og utviklingsrådgiver i Sørreisa kommune samt deltakelse i en rekke regionale og internasjonale prosjekter. Moe er i dag ansatt som kompetanserådgiver i Fagakademiet AOF