Anlegg, drift og skjøtsel av grøntanlegg

Anlegg, drift og skjøtsel av grøntanlegg

Uterom - hvordan ønsker vi at det skal være? Dette kurset tar for seg planlegging, utforming, sammensetning av planter og tilrettelegging av drift og vedlikehold. Kurset har vært gjennomført flere ganger, og deltakerne gir alltid toppscore til kursholdere og det faglige innholdet!

Uterom - hvordan ønsker vi at det skal være? Dette kurset tar for seg planlegging, utforming, sammensetning av planter og tilrettelegging av drift og vedlikehold. Kurset har vært gjennomført flere ganger, og deltakerne gir alltid toppscore til kursholdere og det faglige innholdet!

Formål

Deltakerne vil få nyttige verktøy de kan bruke i sitt daglige arbeid. Det vil bli gruppearbeid, erfaringsutveksling og mye nyttig å få med seg!

Formål

Deltakerne vil få nyttige verktøy de kan bruke i sitt daglige arbeid. Det vil bli gruppearbeid, erfaringsutveksling og mye nyttig å få med seg!

Målgruppe

Gartnere, anleggsgartnere og  byggdriftere.

Vi anbefaler kurset også for landskapsarkitekter og arkitekter, for å få en innsikt i og dypere forståelse for det som skjer ute i de anleggene som blir planlagt.

Målgruppe

Gartnere, anleggsgartnere og  byggdriftere.

Vi anbefaler kurset også for landskapsarkitekter og arkitekter, for å få en innsikt i og dypere forståelse for det som skjer ute i de anleggene som blir planlagt.

Innhold

Dag 1

 • Hvordan planlegger vi uterommet?
  • Et historisk perspektiv
  • Inn i fremtiden
  • Hvem må vi samarbeide med for å få et godt resultat?
  • NS 3420 Z
  • Hvilken kunnskap og hvilke ferdigheter trenger vi?
 • Kartlegging av nåsituasjon og registrering
  • Ta bilder
  • Mål opp
  • Noter det som er av vegetasjon
  • Hvordan ser det faktisk ut? Er det pent, stygt, ustelt osv….
  • Lag en skisse
 • Hvordan ønsker vi at det skal bli?
  • Hva er drømmeanlegget?
  • Hvem har et ord med i spillet? Hvordan få de i tale eller gjør vi bare som vi vil…?
  • Det handler om kommunikasjon
  • Samle inn alle innspill
  • Hva er realistisk og ikke
 • Tiltak
  • Hvem gjør hva?
  • Mål
  • Økonomiske rammer

Dag 2

 • Universell utforming
  • Hvem er brukerne av anlegget og hvordan legger vi til rette for dem?
 • Elementer i anlegget
  • Alt som ikke vokser i anlegget
  • Drift
  • Ansvar
  • Forskrift
 • Vegetasjonssammensetning og stell
  • Sommerblomster
  • Stauder
  • Busker
  • Trær
  • Vedlikeholdsfritt????
 • Vekstmedium
  • Jord
  • Gjødsel
  • Jorddekke
 • Vedlikeholdsplan
  • Lag en vedlikeholdsplan for ditt anlegg
 • Årshjul
  • Hvordan lager vi et årshjul? Jobb foran – ikke etter med et årshjul
 • Plantevernforskriften
  • Hva har vi lov til?
  • Hvem har lov?

 

Innhold

Dag 1

 • Hvordan planlegger vi uterommet?
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 5 000,-
Pris:

5 000,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Dag 2:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Tone M. Almehagen

Tone har lang og bred erfaring med å planlegge, bygge og drifte flere små og mellomstore grøntanlegg. Tone er spesielt sterk på å lede og gjennomføre prosjekter.

Av bakgrunn er Tone ikke bare anleggsgartnermester. I bunn ligger også en praktisk pedagogisk utdanning, i tillegg til veilednings- og coachingstudier. Undervisningspraksisen er både fra videregående skole, opplæringskontor, voksenopplæring og tilrettelagte kurs for kriminalomsorgen.

Vevd inn i alt Tone gjør ligger hennes pedagogiske plattform og ledelsesfilosofi som bygger på teorier om relasjonskompetanse, relasjonsledelse og relasjonspedagogikk

Foreleser:

Tore Felin

Tore har bred erfaring fra både privat og offentlig sektor. Han har i årevis jobbet med å planlegge, bygge og drifte mellomstore og store grøntanlegg.

Av alt Tore har holdt på med, har han blant annet utviklet og jobbet med metoder for bekjempelse av fremmede uønskede arter, linjerydding og trepleie, samt at han har vært aktiv deltaker i nytt prøvenemndsmateriell og sittet i faglig råd for Naturbruk i til sammen åtte år.

Tore har også vært med på å revurdere NS3420 og er svært erfaren når det kommer til anbudsregning og kontraktsforståelse. I tillegg til all tiden han legger ned i TNT Landskap, jobber Tore også som konsulent for Universitetet i Oslo, Vegvesenet og Fylkesmannen i Vestfold.