Fagområde: Drift og teknisk

Forsvarlig renhold i sanitæranlegg, badeanlegg og idrettshaller

Kurset vil belyse renholdets betydning i sanitær- og badeanlegg og idrettshaller; metoder, løsninger, bruk av kjemikalier og renholdsmidler
Sandefjord, 09.04.2019 - 1 dag

Kursstige bad: Drift/internkontroll med HMS og FDV

Kurset skal tilføre eiere og ansatte i bade- og svømmeanlegg kompetanse innen én av delene i en 7 trinns opplæringsplan som tilfredsstiller krav om opplæring i henhold til § 9 i ”Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.” 
 
Trondheim, 13.06.2019 - 2 dager
Gjøvik, 14.11.2019 - 2 dager

Kursstige bad: Klima og ventilasjon

Todagers kurs med fokus på aktuelle lover og forskrifter som omfatter klimaet i bade- og svømmeanlegg
Trondheim, 21.05.2019 - 2 dager
Gjøvik, 22.10.2019 - 2 dager

Kursstige bad: Klima og ventilasjon (F)

Fagforbundet Hordaland - Yrkesseksjon Samferdsel og Teknisk, i samarbeid med Fagakademiet, skal i løpet av vinter/ vår 2019 sette opp tre moduler i Kursstigen bad.
Bergen, 27.03.2019 - 2 dager

Kursstige bad: Renhold

Dette kurset vil belyse betydningen av renholdsmetoder og løsninger, bruk av kjemikalier og renholdsmidler i svømme-, bad- og idrettsanlegg. 
Trondheim, 04.06.2019 - 2 dager
Gjøvik, 05.11.2019 - 2 dager

Kursstige bad: Vannbehandling

2 dagers kurs med fokus på aktuelle lover og forskrifter som gjelder krav til vannbehandling og kvaliteten på vannet.

Trondheim, 07.05.2019 - 2 dager
Gjøvik, 03.12.2019 - 2 dager

Påfyll- og utviklingsdag for renholdere

En dag hvor vi setter renholderen i fokus. Stikkord er arbeidsglede og faglig påfyll!
Molde, 26.09.2019 - 1 dag

Renholdsledelse

Todagers kurs som omhandler ledelse, fremtidens renhold, økonomi og HMS  
Stjørdal, 12.06.2019 - 2 dager

Fremtidige kurs

Du kan lese mer om kursene og melde din interesse.

Du kan lese mer om kursene og melde din interesse.

Anlegg, drift og skjøtsel av grøntanlegg

Todagers kurs som omhandler planlegging, kartlegging og utforming av grøntanlegg

Belegninger av stein: Kvalitetssikring og kontroll av bestilling og gjennomføring

Dette fagkurset vil bidra til at deltakerne bedre blir i stand til å kontrollere steinrelatert belegningsarbeid, både under selve utførelsen og ved sluttkontrollen og godkjenning av utført arbeid.

Byggdrifter - teori til fagprøve - nettbasert

Har du lang og allsidig praksis som vaktmester, eller annen relevant praksis fra drift og vedlikehold av bygg? Da er Byggdrifterfaget det rette fagbrevet for deg.
Du starter når du vil. Tilgang til nettkurset 1 år.
 

Daglig og periodisk renhold

Det er nødvendig å tenke helhetlig når det gjelder renhold - og faglig oppdatering av renholderne er en viktig del av det. På dette kurset får du både masse fagkunnskap og motivasjon til videre utvikling!
 

Fagdag om ventilasjon

God og balansert ventilasjon i bygg er viktig for et sunt innemiljø. På forespørsel setter vi nå opp en fagdag der vi ser på ventilasjonsprinsipp, filtrering og drift av ventilasjonsanlegg, primært i offentlige bygg.

Forvaltning, drift og skjøtsel av grønne arealer

Dette er kurset for deg som jobber med det grønne.

Gammelt i ny tid - konferanse i Gamle Bergen

Fagakademiet og faggruppen for bygnings- og fartøyvern i Fagforbundet Hordaland SST inviterer til konferanse.

Konferanse for vaskeriansatte

2 dager med faglig oppdatering for ansatte i vaskeri - som er medlemmer av Fagforbundet

Kursstige bad: Livredning og beredskap

Kurset er ett av en 7 trinns opplæringsplan som tilfredsstiller krav om opplæring i henhold til § 9 i ”Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.”

Kursstige bad: Renhold (F)

Fagforbundet Hordaland - Yrkesseksjon Samferdsel og Teknisk, i samarbeid med Fagakademiet, skal i løpet av vinter/ vår 2019 sette opp tre moduler i Kursstigen bad.

Kursstige bad: Service

Fagforbundet Hordaland - Yrkesseksjon Samferdsel og Teknisk, i samarbeid med Fagakademiet, skal i løpet av vinter/ vår 2019 sette opp tre moduler i Kursstigen bad, og dette er det fjerde kurset vi inviterer til.

Kursstige bad: Service – fornøyde badegjester

Dette kurset er ett av trinnene i en 7 trinns opplæringsplan som tilfredsstiller krav om opplæring i henhold til § 9 i ”Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.”. 

Kursstige bad: Vannbehandling (F)

Fagforbundet Hordaland - Yrkesseksjon Samferdsel og Teknisk, i samarbeid med Fagakademiet, skal i løpet av høsten 2018 og våren 2019 sette opp alle modulene i Kursstigen bad.

Kursstige bad:Drift / internkontroll med HMS og FDV (f)

Fagforbundet Hordaland - Yrkesseksjon Samferdsel og Teknisk, i samarbeid med Fagakademiet, skal i løpet av høsten 2018 og våren 2019 sette opp alle modulene i Kursstigen bad.

Linoljemaling og overflatebehandling

Kurset setter fokus på linoljemaling og overflatebehandling, dette er gammelt tradisjonshåndverk som må holdes i hevd. Ansatte som arbeider med restaurering og maling/ overflatebehandling vil ha nytte av denne dagen.

Merking og allergener

Hvordan tilfredsstille krav til merking av mat i institusjon, kantine og storkjøkken?

Motivasjon for renholdsledere

Teamarbeid, ledelse, HMS, ergonomi, hvordan lykkes, endringsvillighet i arbeidet, motivasjon, mestring

Motivasjon og holdning i renholdsyrket

Motivasjon til å takle en hektisk hverdag 
Fokus på positive holdninger og økt selvtillit
Hvordan ta ansvar for å forbedre eget og andres arbeidsmiljø
Se deg selv som en ressurs!

Renholdets trender

Hva kan vi oppnå gjennom økte kunnskaper ved å prioritere renholdet? Hvordan vil renholdet se ut fremover?

Sanitærrenhold og gulvbehandling

Mange nye typer gulv gjør krever spisskompetanse innen fagfeltet, og det er stadig viktigere å holde seg oppdatert på hvilken behandling det enkelte gulv krever. Kurset vil også belyse renholdets betydning i sanitæranlegg; metoder, løsninger, bruk av kjemikalier og renholdsmidler.

Smart og morsomt renhold!

Hva kan være smart renhold? Hva kan gjøre renholdshverdagen morsom? Det finnes en verden av muligheter, og vi gleder oss til å gi deg noen aha-opplevelser!