Fagområde: Drift og teknisk

Renholdsledelse

Sarpsborg, 24.10.2017 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Todagers kurs som omhandler ledelse, fremtidens renhold, økonomi og HMS  

Påfyll- og utviklingsdag for renholdere

Tønsberg, 26.10.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
En dag hvor vi setter renholderen i fokus. Stikkord er arbeidsglede og faglig påfyll!

Konferanse for vaskeriansatte

Stjørdal, 30.11.2017 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
2 dager med faglig oppdatering for ansatte i vaskeri - som er medlemmer av Fagforbundet

De norske standardene NS 8407/8417 og byggteknisk forskrift TEK 10/17

Bergen, 23.01.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Er du trygg på hvilke standarder som benyttes innenfor bygge- og anleggsbransjen i Norge? Kompetanse om standardene og byggteknisk forskrift er avgjørende for å kunne oppfylle de kontraktsrettslige forpliktelser i bygge- og anleggsprosjekter.

De norske standardene NS 8407/8417 og byggteknisk forskrift TEK 10/17

Drammen, 24.01.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Er du trygg på hvilke standarder som benyttes innenfor bygge- og anleggsbransjen i Norge? Kompetanse om standardene og byggteknisk forskrift er avgjørende for å kunne oppfylle de kontraktsrettslige forpliktelser i bygge- og anleggsprosjekter.

De norske standardene NS 8407/8417 og byggteknisk forskrift TEK 10/17

Trondheim, 25.01.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Er du trygg på hvilke standarder som benyttes innenfor bygge- og anleggsbransjen i Norge? Kompetanse om standardene og byggteknisk forskrift er avgjørende for å kunne oppfylle de kontraktsrettslige forpliktelser i bygge- og anleggsprosjekter.

Renholdsledelse

Kristiansand, 13.02.2018 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Todagers kurs som omhandler ledelse, fremtidens renhold, økonomi og HMS  

Todagers kurs for skolesekretærer og kontoransatte i skoleverket

2 dager
Mer informasjon

Stressmestring og mindfullness

1 dag
Mer informasjon
På dette kurset lærer du hvordan du kan håndtere negativt stress slik at du kan bedre helsa og øke motivasjonen din

Når snakker vi og når tier vi stille?

1 dag
Mer informasjon
Kurset vil belyse ulike etiske teorier, yrkesetiske retningslinjer og hvordan praktisk jobbe med etiske dilemma både som ansatt og tjenesteyter.