Fagområde: Drift og teknisk

Smart og morsomt renhold!

Haugesund, 05.06.2018 - 6 timer
Påmelding Mer informasjon
Hva kan være smart renhold? Hva kan gjøre renholdshverdagen morsom? Det finnes en verden av muligheter, og vi gleder oss til å gi deg noen aha-opplevelser!

Renholdsledelse

Stavanger, 04.09.2018 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Todagers kurs som omhandler ledelse, fremtidens renhold, økonomi og HMS  

Renholdsledelse

Langesund, 18.09.2018 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Todagers kurs som omhandler ledelse, fremtidens renhold, økonomi og HMS  

Renholdsledelse

Trondheim, 25.09.2018 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Todagers kurs som omhandler ledelse, fremtidens renhold, økonomi og HMS  

Smart og morsomt renhold!

Sarpsborg, 16.10.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hva kan være smart renhold? Hva kan gjøre renholdshverdagen morsom? Det finnes en verden av muligheter, og vi gleder oss til å gi deg noen aha-opplevelser!

Smart og morsomt renhold!

Hamar, 06.11.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hva kan være smart renhold? Hva kan gjøre renholdshverdagen morsom? Det finnes en verden av muligheter, og vi gleder oss til å gi deg noen aha-opplevelser!

Todagers kurs for skolesekretærer og kontoransatte i skoleverket

2 dager
Mer informasjon

Når snakker vi og når tier vi stille?

1 dag
Mer informasjon
Kurset vil belyse ulike etiske teorier, yrkesetiske retningslinjer og hvordan praktisk jobbe med etiske dilemma både som ansatt og tjenesteyter.

Ernæring og livsstil

1 dag
Mer informasjon

Livsstil = summen av slik vi lever

Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

1 dag
Mer informasjon
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet skal være samhandlings- og rådgivende organ for kommunen/fylkeskommunen i saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre. Dette kurset gir en innføring i arbeidsområdet og i rådenes handlingsrom. Det vil bli god mulighet til erfaringsdeling.