Verneombud - roller og oppgaver

Verneombud - roller og oppgaver

På dette kurset klarlegges rammer for verneombudsrollen i lovverk, organisering og samspill med ledelse, ansatte og tillitsvalgte. Forholdet til kolleger og ansatte - og i denne sammenhengen samhandlingen i et sterkt tillitsforhold - berøres også.

På dette kurset klarlegges rammer for verneombudsrollen i lovverk, organisering og samspill med ledelse, ansatte og tillitsvalgte. Forholdet til kolleger og ansatte - og i denne sammenhengen samhandlingen i et sterkt tillitsforhold - berøres også.

Verneombud er et viktig verv og et ansvarsfullt og utfordrende verv, men samtidig et lærerikt og selvutviklende verv.

Rammer for utøvelse er satt gjennom lovverket, men samtidig er det stort rom for skjønn og til å legge egne erfaringer, vett og forstand inn i utøvelsen av vervet.

Kurset gir tips og råd hvordan vernearbeidet legges opp. Fokus vil være på den praktiske tilnærmingen og anvendeligheten der den som innehar vervet, kan forme mye av oppgaver og arbeid selv - etter eget hode, erfaring og skjønn.

Verneombud er et viktig verv og et ansvarsfullt og utfordrende verv, men samtidig et lærerikt og selvutviklende verv.

Rammer for utøvelse er satt gjennom lovverket, men samtidig er det stort rom for skjønn og til å legge egne erfaringer, vett og forstand inn i utøvelsen av vervet.

Kurset gir tips og råd hvordan vernearbeidet legges opp. Fokus vil være på den praktiske tilnærmingen og anvendeligheten der den som innehar vervet, kan forme mye av oppgaver og arbeid selv - etter eget hode, erfaring og skjønn.

Innhold:

Kurset gjennomføres i en kombinasjon av teori, diskusjon og refleksjon sett i forhold til
Arbeidstilsynet beskrivelse av roller og oppgaver 

 • Bakgrunn og historikk
 • Arbeidsmiljøloven
 • Organisering og rammene rundt vervet
 • Særskilt rundt taushetsplikt
 • Verneombudsrollen i lys av lovverket
 • Verneombudet og tillitsvalgte
 • Samhandling med arbeidsgiver med vekt på partsforholdet
 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Arbeidstakers medvirkningsplikt
 • Avvikshåndtering
 • AMUs myndighet og ansvar
 • Særskilt om varsling om kritikkverdige forhold - og vern mot gjengjeldelse
 • Forholdet til internkontrollforskrift
 • Forholdet mellom hovedverneombud og verneombud
 • Organisering av vernetjenesten

Teori og forelesningsseansene gjøres med rom for diskusjon, spørsmålsstillinger og problemstillinger basert på deltakernes konkrete innspill fra egen arbeidssituasjon og -erfaringer.

  Kunnskap om:

  Kurset skal gi større trygghet i rollen og overfor oppgaven som verneombud. Dette med bakgrunn i hvordan man selv kan utvikle og reflektere over rollen sin, enten man er ny i vervet eller mer erfaren.  Som verneombud skal du se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt.

  Det gjennomgående temaet i kurset vil være målrettet og planmessig arbeid, og hvordan oppnå den autoritet som trengs for å være med å sette dagsorden og få gjennomslag i viktige arbeidsmiljøsaker.

  Pris 2 300,-
  Pris:

  2 300,-

  Agenda

  Dag 1:

  kl 08.00 - 16.00

  Foreleser:

  Ragnhild Hvoslef Krüger

  Ragnhild Hvoslef Krüger er kompetanserådgiver i Fagakademiet. Hun er utdannet statsviter og lektor med etterutdanning i veiledning og HMS og har arbeidet med folkevalgtopplæring i Bergen kommune.