Varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten

Varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten

Kurset skal gjøre deltakerne tryggere i sin arbeidshverdag ved å få en større forståelse for de juridiske rammene for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten. Videre vil vi se på etiske problemstillinger knyttet opp mot arbeidsmiljø og kommunikasjon.

Kurset skal gjøre deltakerne tryggere i sin arbeidshverdag ved å få en større forståelse for de juridiske rammene for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten. Videre vil vi se på etiske problemstillinger knyttet opp mot arbeidsmiljø og kommunikasjon.

Varsling er et sentralt tema for tiden. Det opptar mange, og er aktuelt på veldig mange arbeidsplasser. Det er et omfattende tema, med grenser mot taushetsplikt, opplysningsplikt, lojalitet og arbeidsmiljøloven. Ordet "varsling" er et såkalt nøkkelord, og på kurset gir vi dette et konkret og nærmere innhold

Varsling er et sentralt tema for tiden. Det opptar mange, og er aktuelt på veldig mange arbeidsplasser. Det er et omfattende tema, med grenser mot taushetsplikt, opplysningsplikt, lojalitet og arbeidsmiljøloven. Ordet "varsling" er et såkalt nøkkelord, og på kurset gir vi dette et konkret og nærmere innhold

 

Målgruppe

Ledere, tillitsvalgte, verneombud, og øvrige ansatte som har interesse for temaet

 

Målgruppe

Ledere, tillitsvalgte, verneombud, og øvrige ansatte som har interesse for temaet

Formål

Å gjøre deltakerne tryggere i sin arbeidshverdag ved å få en større forståelse for de juridiske rammene for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten. Vi ønsker også å belyse viktigheten av være bevisst etikkens rolle i samhandling med andre. 

Formål

Å gjøre deltakerne tryggere i sin arbeidshverdag ved å få en større forståelse for de juridiske rammene for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten. Vi ønsker også å belyse viktigheten av være bevisst etikkens rolle i samhandling med andre. 

Innhold

Gjennom dagen vil bl.a disse temaene bli behandlet:

 • Varslingsinstituttet
  • Varsling etablerer et eget regime der arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter i varslingssaken reguleres
  • Forbud mot gjengjeldelse
  • "Omvendt bevisbyrde" ved påstand om gjengjeldelse
 • Varslingen må være forsvarlig
  • Rutiner for varsling ved den enkelte virksomhet
  • Hvem skal det varsles til?
   • Skal andre enn virksomheten varsles?
  • Hva er kritikkverdige forhold?
 • Varsling og forhold til tillitsvalgte og verneombud
 • Varsling og forhold til lover om taushetsplikt, opplysningsplikt mm.
 • Forskjellen på varsling og andre former for rapportering, herunder avviksmeldinger
 • Etikk knyttet opp mot arbeidsmiljø og kommunikasjon

Det vil bli god anledning til diskusjon og kommentarer knyttet til deltakernes arbeidshverdag og eventuelle opplevelser og erfaringer på temaet.

Innhold

Gjennom dagen vil bl.a disse temaene bli behandlet:

 • Varslingsinstituttet
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 1,-
Pris:

1,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Knut Erling Nyheim

Jurist og kompetanserådgiver. Han er utdannet vernepleier (1982) og jurist (1999). Han har erfaring som miljøterapeut, sosialkonsulent, sosialleder, konsulent/førstekonsulent ved fylkesmannsembetet, helse- og sosialsjef samt som advokatfullmektig og advokat.

Knut Erling foreleser gjerne om forvaltningsrett og saksbehandling, helse- og sosialrett. Han er en praksisorientert og humørfylt foreleser som gjør tunge emner lett forståelige.