Trivsel på jobben

Trivsel på jobben

Fokus denne dagen vil være samarbeid, kommunikasjon, respekt og arbeidsglede!

Fokus denne dagen vil være samarbeid, kommunikasjon, respekt og arbeidsglede!

Formål

Bevisstgjøre deltakerne på økt nærvær og trivsel ved hjelp av gode samarbeidsforhold på arbeidsplassen

Formål

Bevisstgjøre deltakerne på økt nærvær og trivsel ved hjelp av gode samarbeidsforhold på arbeidsplassen

Trivsel på jobben HMS

Målgruppe

Ledere, mellomledere, tillitsvalgte, verneombud og andre interesserte

Målgruppe

Ledere, mellomledere, tillitsvalgte, verneombud og andre interesserte

Innhold

 • Samarbeid. Min – og andres personlighet. Forstå deg selv og andre for å lykkes i samarbeidet
 • Selvrespekt og arbeidsglede – enkle grep for økt lykkeopplevelse.
 • God kommunikasjon. Slik oppfatter avsender og mottaker det samme.
 • Kjøreregler for å unngå at konflikter oppstår.
 • Anerkjennende intervju/samtale – for å ta vare på det beste i arbeidsmiljøet.
 • Fremragende internservice – den gode omgangstonen.
 • Når du må si «nei»! – slik høres det riktig ut!
 • Urimelige krav? Hva får oss til å si ja når vi bør si nei?
 • Stress ned! Innføring i Mindfulness meditasjon: Pust med pusteanker
  • Til kurset hører med en lydfil med øvelse i Mindfulness pusteanker, som du kan laste ned.

Innhold

 • Samarbeid. Min – og andres personlighet. Forstå deg selv og andre for å lykkes i samarbeidet
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 450,-
Pris:

2 450,-

Agenda

Dag 1:

kl 08.00 - 16.00