THA© - Terapeutisk Håndtering av Aggresjon

THA© - Terapeutisk Håndtering av Aggresjon

Kurset er godkjent og innfrir alle krav knyttet til Arbeidsmiljøloven kapittel 23A.

I alle yrker hvor relasjon til mennesker oppstår, er muligheten for å bli utsatt for sinne, aggresjon og i verste fall vold til stede. Å bli eksponert for dette en eller flere ganger kan være krevende, og til tider også skremmende.

THA (Terapeutisk Håndtering av Aggresjon), ble startet for å på best mulig måte hjelpe deg til å håndtere situasjoner som oppleves aggressive.

Gjennom 20 år har Jan Terje Omdal holdt over 300 kurs for om lag 6000 mennesker, innen barnehage, skole, barnevern, NAV, politi, asylmottak, sykehjem, psykisk helse, rus, bestillerkontor, offentlig administrasjon mm.

Kurset er godkjent og innfrir alle krav knyttet til Arbeidsmiljøloven kapittel 23A.

I alle yrker hvor relasjon til mennesker oppstår, er muligheten for å bli utsatt for sinne, aggresjon og i verste fall vold til stede. Å bli eksponert for dette en eller flere ganger kan være krevende, og til tider også skremmende.

THA (Terapeutisk Håndtering av Aggresjon), ble startet for å på best mulig måte hjelpe deg til å håndtere situasjoner som oppleves aggressive.

Gjennom 20 år har Jan Terje Omdal holdt over 300 kurs for om lag 6000 mennesker, innen barnehage, skole, barnevern, NAV, politi, asylmottak, sykehjem, psykisk helse, rus, bestillerkontor, offentlig administrasjon mm.

Formål

Formålet med kurset er å istandsette og dyktiggjøre den ansatte til å møte sinne, aggresjon og vold på en hensiktsmessig måte. Å kunne forebygge og forutsi situasjoner hvor dette kan oppstå, å kunne deeskalere en situasjon, å kunne sette gode og nødvendige grenser og å kunne komme seg ut av situasjoner hvis den eskalerer.

Formål

Formålet med kurset er å istandsette og dyktiggjøre den ansatte til å møte sinne, aggresjon og vold på en hensiktsmessig måte. Å kunne forebygge og forutsi situasjoner hvor dette kan oppstå, å kunne deeskalere en situasjon, å kunne sette gode og nødvendige grenser og å kunne komme seg ut av situasjoner hvis den eskalerer.

Målgruppe

Alle som arbeider med mennesker i situasjoner hvor sinne aggresjon og vold kan oppstå, innen offentlig og privat sektor.

Målgruppe

Alle som arbeider med mennesker i situasjoner hvor sinne aggresjon og vold kan oppstå, innen offentlig og privat sektor.

Innhold

  • Aggresjonsforståelse
  • Den sårbare hjernen (traumebasert omsorg)
  • Verbal deeskalering
  • Holdninger og kommunikasjon
  • Hvordan sette gode grenser
  • Aktuelt lovverk og etisk rammeverk
  • Praktiske øvelser

Innhold

  • Aggresjonsforståelse
Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Jan Terje Omdal

Jan Terje Omdal er utdannet vernepleier med videreutdanning i rus og psykisk helse, krisehåndtering, veiledning, voldsrisikovurdering og -håndtering. Han har bakgrunn fra psykisk helsevern, barnevern og rusomsorg. Han bred erfaring med håndtering og behandling av aggresjon, vold og selvskading. Omdal har også bakgrunn som tillitsvalgt og hovedverneombud. Han er en hyppig brukt foredragsholder opp mot stat, fylke, kommune, private og offentlige institusjoner, fagforeninger og foretak. Omdal har hatt over 300 kurs i Terapeutisk Håndtering av aggresjon (THA),og har utviklet manual og instruktørutdanning knyttet til dette. Videre har Omdal forelest på nasjonale og internasjonale konferanser om funn knyttet til erfaringsbasert kunnskap om temaet.

Pris 1,-
Pris:

1,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30