THA© - Terapeutisk Håndtering av Aggresjon - Webinar

THA© - Terapeutisk Håndtering av Aggresjon - Webinar

Bevisstgjøring rundt konflikthåndtering er nødvendig for å minimere risikoen for at vanskelige situasjoner ender opp med utøvelse av vold

Bevisstgjøring rundt konflikthåndtering er nødvendig for å minimere risikoen for at vanskelige situasjoner ender opp med utøvelse av vold

I alle yrker hvor relasjon til mennesker oppstår, er muligheten for å bli utsatt for sinne, aggresjon og i verste fall vold til stede. Å bli eksponert for dette en eller flere ganger kan være krevende, og til tider også skremmende.

THA (Terapeutisk Håndtering av Aggresjon), ble startet for å på best mulig måte hjelpe deg til å håndtere situasjoner som oppleves aggressive.

Gjennom 20 år har Jan Terje Omdal holdt over 300 kurs for om lag 6000 mennesker, innen barnehage, skole, barnevern, NAV, politi, asylmottak, sykehjem, psykisk helse, rus, bestillerkontor, offentlig administrasjon mm.

Dette kurset tar for seg aggresjon og aggresjonsforståelse, som er ett av temaene i THA.  

Formål

Kurset skal bevisstgjøre deltakeren på hvordan man forebygger og forholder seg til konfliktfylte og truende situasjoner, for å minske risikoen for å bli utsatt for vold.

I alle yrker hvor relasjon til mennesker oppstår, er muligheten for å bli utsatt for sinne, aggresjon og i verste fall vold til stede. Å bli eksponert for dette en eller flere ganger kan være krevende, og til tider også skremmende.

THA (Terapeutisk Håndtering av Aggresjon), ble startet for å på best mulig måte hjelpe deg til å håndtere situasjoner som oppleves aggressive.

Gjennom 20 år har Jan Terje Omdal holdt over 300 kurs for om lag 6000 mennesker, innen barnehage, skole, barnevern, NAV, politi, asylmottak, sykehjem, psykisk helse, rus, bestillerkontor, offentlig administrasjon mm.

Formål

Kurset skal bevisstgjøre deltakeren på hvordan man forebygger og forholder seg til konfliktfylte og truende situasjoner, for å minske risikoen for å bli utsatt for vold.

Målgruppe

Alle som jobber innenfor områder hvor en kan oppleve konflikter, vold og trusler - uavhengig av organisasjon, sektor og bransje.

Målgruppe

Alle som jobber innenfor områder hvor en kan oppleve konflikter, vold og trusler - uavhengig av organisasjon, sektor og bransje.

Innhold

  • Aggresjonsforståelse
  • Den sårbare hjernen (traumebasert omsorg)
  • Verbal deeskalering
  • Holdninger og kommunikasjon
  • Hvordan sette gode grenser
  • Aktuelt lovverk og etisk rammeverk

Innhold

  • Aggresjonsforståelse
Les mer på https://www.fagakademiet.no

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som webinar med toveis lyd-/bildekommunikasjon mellom foreleser og deltakere.

Foreleser:

Jan Terje Omdal

Jan Terje Omdal er utdannet vernepleier med videreutdanning i rus og psykisk helse, krisehåndtering, veiledning, voldsrisikovurdering og -håndtering. Han har bakgrunn fra psykisk helsevern, barnevern og rusomsorg. Han bred erfaring med håndtering og behandling av aggresjon, vold og selvskading. Omdal har også bakgrunn som tillitsvalgt og hovedverneombud. Han er en hyppig brukt foredragsholder opp mot stat, fylke, kommune, private og offentlige institusjoner, fagforeninger og foretak. Omdal har hatt over 300 kurs i Terapeutisk Håndtering av aggresjon (THA),og har utviklet manual og instruktørutdanning knyttet til dette. Videre har Omdal forelest på nasjonale og internasjonale konferanser om funn knyttet til erfaringsbasert kunnskap om temaet.

Pris ,-
Pris:

,-