Sjef i eget liv?! Hvordan vinner du hverdagen?

Sjef i eget liv?! Hvordan vinner du hverdagen?

Hvordan innta lederrollen i ditt eget liv og takle hverdagens utfordringer?

Hvordan innta lederrollen i ditt eget liv og takle hverdagens utfordringer?

Formål

Vi tror at dette foredraget vil 

 • bevisstgjøre hver enkelt om mulighetene man har til å være sjef i eget liv
 • begeistre og vekke vilje til endring

Formål

Vi tror at dette foredraget vil 

 • bevisstgjøre hver enkelt om mulighetene man har til å være sjef i eget liv
 • begeistre og vekke vilje til endring

Målgruppe

Alle som er opptatt av personlig vekst og utvikling. Dette foredraget vil egne seg for deg som privatperson, eller som del av et kollegium. Hvis du ennå ikke har opplevd Ingvard Wilhelmsen "live", så benytt anledningen! 

Målgruppe

Alle som er opptatt av personlig vekst og utvikling. Dette foredraget vil egne seg for deg som privatperson, eller som del av et kollegium. Hvis du ennå ikke har opplevd Ingvard Wilhelmsen "live", så benytt anledningen! 

Innhold

Vi lever i en hektisk verden. Hvordan kan vi best mulig takle all verdens stress, utfordringer, omstillinger, sykdom, familierelasjoner, arbeidspress og ansvar?

Mennesket har behov for kontroll i livet. Det er helt OK at jeg vil ha kontroll, men da er det klokt at jeg holder meg til ting som er kontrollerbare, og ikke sliter meg ut på alt som ligger utenfor min makt.

Er det mulig å skille mellom ekte og tenkte problemer? Hvordan kan jeg endre meg? Hvordan finne den gode balansen mellom aktivitet og hvile, arbeid og fritid, nærhet og distanse, yte og nyte? Disse spørsmålene belyses ut fra prinsippene i kognitiv terapi, en av de mest dokumenterte og effektive samtaleformer innen psykologi og psykiatri.

 • Hva styrer mine følelser?
 • Hvordan kan jeg finne mine grunnholdninger?
 • Teknikker som kan hjelpe meg å identifisere, teste og endre mine grunnleggende holdninger
 • Hvor mange sorger skal vi ta på forskudd - og hvorfor?
 • ”Jeg er frisk inntil det motsatte er bevist!” (sitat kong Harald V)
 • Forskjellen på tanker og sannheter
 • Behovet for kontroll i livet
 • Den indre dialogens betydning
 • Hva kan hjelpe oss til å ta ansvar for egne tanker, følelser og atferd og hvordan vil dette påvirke arbeidsmiljøet positivt?

Innhold

Vi lever i en hektisk verden. Hvordan kan vi best mulig takle all verdens stress, utfordringer, omstillinger, sykdom, familierelasjoner, arbeidspress og ansvar?

Mennesket har behov for kontroll i livet. Det er helt OK at jeg vil ha kontroll, men da er det klokt at jeg holder meg til ting som er kontrollerbare, og ikke sliter meg ut på alt som ligger utenfor min makt.

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 790,-
Pris:

790,-

OBS! Rabatt ved påmelding innen 1. november eller ved påmelding av 5 eller flere!

OBS! Rabatt ved påmelding innen 1. november eller ved påmelding av 5 eller flere!

Agenda

Dag 1:

kl 15.30 - 18.30

Foreleser:

Ingvard Wilhelmsen

Ingvard Wilhelmsen, professor emeritus. Han er spesialist i indremedisin, fordøyelsessykdommer og psykiatri og er godkjent veileder i kognitiv terapi. Han har siden 1995 drevet Norges eneste klinikk for hypokondere. Wilhelmsen har skrevet flere bøker: ”Hypokondri og kognitiv terapi” (1997), ”Livet er et usikkert prosjekt” (2000), ”Sjef i eget liv” (2004) og ”Kongen anbefaler – holdninger for folket” (2006). Han er en hyppig etterspurt foredragsholder som holder sitt publikum intenst i ånde. Han har solid faglig tyngde, gir gode eksempler fra praksisfeltet og får de fleste i salen til både å le og til å åpne opp for ny refleksjon og selverkjennelse.