Sikkerhetsregel nr. 1: Ta først på egen maske før du hjelper andre! - Digitalt kurs

Sikkerhetsregel nr. 1: Ta først på egen maske før du hjelper andre! - Digitalt kurs

Dette er et kurs i samarbeid med Mennesket  i Fokus.

Jobber du med mennesker er du selv et vesentlig verktøy i møte med andre. I en travel og hektisk hverdag kan du lett miste fokus og tilstedeværelse i øyeblikket. En elektrisk drill uten strøm eller en bil uten drivstoff vil ikke fungere. Uten fokus og tilstedeværelse vil heller ikke du fungere optimalt. TEFT-metoden hjelper deg til å være et best mulig verktøy og skape rom for et trygt og tillitsfullt møte med den andre.

På kurset lærer du en enkel modell og metode for indre kommunikasjon som kan hjelpe deg, uavhengig av profesjon. Innholdet er basert på forskning relatert til kommunikasjon og relasjonsledelse.

Dette er et kurs i samarbeid med Mennesket  i Fokus.

Jobber du med mennesker er du selv et vesentlig verktøy i møte med andre. I en travel og hektisk hverdag kan du lett miste fokus og tilstedeværelse i øyeblikket. En elektrisk drill uten strøm eller en bil uten drivstoff vil ikke fungere. Uten fokus og tilstedeværelse vil heller ikke du fungere optimalt. TEFT-metoden hjelper deg til å være et best mulig verktøy og skape rom for et trygt og tillitsfullt møte med den andre.

På kurset lærer du en enkel modell og metode for indre kommunikasjon som kan hjelpe deg, uavhengig av profesjon. Innholdet er basert på forskning relatert til kommunikasjon og relasjonsledelse.

Formål

Lære en modell for kommunikasjon som kan hjelpe deg til å

  • Sette grenser på en tydelig og god måte
  • Gi slipp på dårlig samvittighet
  • Sette den andre i fokus, uten å miste deg selv
  • Se behovene som ligger bak motstand og sterke følelser hos den du møter
  • Se og ivareta dine egne styrker og ressurser

 

Formål

Lære en modell for kommunikasjon som kan hjelpe deg til å

  • Sette grenser på en tydelig og god måte
  • Gi slipp på dårlig samvittighet
  • Sette den andre i fokus, uten å miste deg selv
  • Se behovene som ligger bak motstand og sterke følelser hos den du møter
  • Se og ivareta dine egne styrker og ressurser

 

Målgruppe

Ansatte og mellomledere der menneskemøter er en vesentlig del av hverdagen og der forventningskrav og press fra seg selv og omgivelsene lett kan oppstå. For deg som ønsker et enkelt, men dypt virkende verktøy for å mestre negativt stress og press og raskt komme tilbake til eget senter og få klart fokus.

Målgruppe

Ansatte og mellomledere der menneskemøter er en vesentlig del av hverdagen og der forventningskrav og press fra seg selv og omgivelsene lett kan oppstå. For deg som ønsker et enkelt, men dypt virkende verktøy for å mestre negativt stress og press og raskt komme tilbake til eget senter og få klart fokus.

Innhold

 

Kurset har en fin kombinasjon av forelesning, praktiske oppgaver tilpasset digital undervisning for best mulig involvere deltagerne på en god og ivaretagende måte. Det gis en innføring i en enkel modell og metode som kan praktiseres umiddelbart etter kursets avslutning.

TEFT-metoden gir et felles rammeverk og er et verktøy som kan brukes av alle, både profesjonelt og privat. Den hjelper den enkelte deltager til å komme lettere ut av sonen for negativt og skadelig stress og inn i sonen for mestring, overskudd, glede og mening. TEFT står for Trygghet – Emosjonell intelligens – Følelser – Tillit.

 

Innhold

 

Kurset har en fin kombinasjon av forelesning, praktiske oppgaver tilpasset digital undervisning for best mulig involvere deltagerne på en god og ivaretagende måte. Det gis en innføring i en enkel modell og metode som kan praktiseres umiddelbart etter kursets avslutning.

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Randi T. Nordvik

Hun har bakgrunn fra næringslivet innen markedsføring, salg og ledelse.
Med ønske om å bidra til forebygging av negativt stress og utbrenthet startet hun for 15 år siden på videreutdannelse innen relasjonsledelse, livsveiledning, coaching, motivasjon, stressmestring, kommunikasjon, samlivsterapi PREP og BUFFER, samt konflikt- og krisehåndtering.
Hun er gründer av firmaet Mennesket I Fokus og jobber med personlig veiledning/livsveiledning, samlivsterapi, kurs- og foredrag.

Foreleser:

Bjarte Malum

Er utdannet vernepleier med videreutdanning i veilednings-pedagogikk. Han har 15 års erfaring fra lukkede barnevernsinstitusjoner og fra rus- og psykiatri. Foredraget om Småskalaondskap har gått sin seiersgang fra Alta i nord til Lyngdal i sør med et tema som både berører og opprører.

Bjarte brenner for å sette fokus på hvordan mennesker i hjelperrollen, privat og profesjonelt, kan være den beste hjelperen for andre, og samtidig ivareta seg selv på en god og omsorgsfull måte. Kunnskap og bevissthet om at alle mennesker kan stå i fare for å utføre ondskapsfulle og grenseoverskridende handlinger, er et viktig ledd i arbeidet for at dette ikke skal forekomme. Bjarte underviser blant annet på Høyskolen i Bergen og for Mennesket I Fokus.

Pris 1 500,-
Pris:

1 500,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30