Samhandling, trivsel og arbeidsmiljøutvikling

Samhandling, trivsel og arbeidsmiljøutvikling

Fokus denne dagen vil være samarbeid, kommunikasjon, respekt og hva som kan påvirke vår arbeidsglede og trivsel på jobb

Fokus denne dagen vil være samarbeid, kommunikasjon, respekt og hva som kan påvirke vår arbeidsglede og trivsel på jobb

Formål

Bevisstgjøre deltakerne på økt nærvær og trivsel ved hjelp av samarbeidsforholdene på arbeidsplassen.

Formål

Bevisstgjøre deltakerne på økt nærvær og trivsel ved hjelp av samarbeidsforholdene på arbeidsplassen.

Målgruppe

Ledere, mellomledere, tillitsvalgte, verneombud og andre interesserte

Målgruppe

Ledere, mellomledere, tillitsvalgte, verneombud og andre interesserte

Innhold

 • Kort om rammer
 • Arbeidsgjevars styringsrett
 • Lojalitet
 • Roller i arbeidsmiljøet, arbeidsgjevar, arbeidstakar, verneombod og AMU
 • Forventningar og tilbakemeldingar
 • Tillit, truverdigheit og sjølvinnsikt
 • Folkeskikk på jobben
 • Arbeidsmiljøkonflikter
 • Organisasjonsutviklande kommunikasjon
 • Forbetringspotensiale og plan for eigen utvikling

Innhold

 • Kort om rammer
Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Johan Peter Øren

Johan Peter har sin grunnutdanning som sykepleier med videreutdanning innen blant annet bedriftssykepleie, markedsplanlegging, kompetansestyring, strategisk opplæringsplanlegging og kommunal ledelse. Han har i mange år drevet med lederutvikling, organisasjonsutvikling, kompetanseplanlegging, prosjektledelse, arbeidsmiljøutvikling, kursledelse og kursadministrasjon, psykososiale arbeidsmiljøundersøkelser og konflikthåndtering.

Johan Peter er ettertraktet foreleser og noe av årsaken til det kan være at han til tross for akademisk tyngde velger en praktisk og informativ tilnærming, som appellerer hos tilhørerne.

Pris 2 450,-
Pris:

2 450,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30