ROS analyse

ROS analyse

Kursdagen er beregnet på arbeidsplasser som har avdekket behov for en systematisk og dokumentert gjennomgang av arbeidsmiljøet, og ønsker å gjøre dette forankret i de ansatte, IKKE innleide konsulenter. Det anbefales at leder med personanalsvar, verneombud og tillitsvalgte deltar sammen. 

Kursdagen er beregnet på arbeidsplasser som har avdekket behov for en systematisk og dokumentert gjennomgang av arbeidsmiljøet, og ønsker å gjøre dette forankret i de ansatte, IKKE innleide konsulenter. Det anbefales at leder med personanalsvar, verneombud og tillitsvalgte deltar sammen. 

ROS analyse er en kvalitativ risikovurdering, basert på faglig skjønn og erfaring. Det har vist seg å være et effektivt verktøy for å definere forbedringsområder.

I dette kurset legges Arbeidstilsynets risikovurderingsmodell og maler til grunn, men det kan også leveres kurs med NS5814, NS5832 eller NSM2016 som grunnlag.

ROS analyse er en kvalitativ risikovurdering, basert på faglig skjønn og erfaring. Det har vist seg å være et effektivt verktøy for å definere forbedringsområder.

I dette kurset legges Arbeidstilsynets risikovurderingsmodell og maler til grunn, men det kan også leveres kurs med NS5814, NS5832 eller NSM2016 som grunnlag.

Formål

Deltakerne skal tas gjennom et case i ROS analyse og settes i stand til å gjøre det samme på egen arbeidsplass på en slik måte at de oppfyller arbeidsmiljølovens krav til gjennomføring og ansattdeltakelse.

Formål

Deltakerne skal tas gjennom et case i ROS analyse og settes i stand til å gjøre det samme på egen arbeidsplass på en slik måte at de oppfyller arbeidsmiljølovens krav til gjennomføring og ansattdeltakelse.

Målgruppe

Alle som er opptatt av å forbedre beredskap, sikkerhet og arbeidsmiljø på sin arbeidsplass. Særlig velegnet for ledere, HMS ansvarlige, tillitsvalgte og verneombud.

Målgruppe

Alle som er opptatt av å forbedre beredskap, sikkerhet og arbeidsmiljø på sin arbeidsplass. Særlig velegnet for ledere, HMS ansvarlige, tillitsvalgte og verneombud.

Innhold

  • Verdivurdering
  • Skade/konsekvensvurdering
  • ROS analyse
  • Tiltaksplan

Innhold

  • Verdivurdering
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 450,-
Pris:

2 450,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Håvard Nordbø

Håvard Nordbø har tidligere arbeidet i politiet og har mer enn 20 års erfaring fra ordenstjeneste, forebyggende arbeid og etterforskning.

Nordbø har bakgrunn som tillitsvalgt, leder og hovedverneombud. Han har utdanning innenfor risiko og krisehåndtering, kommunikasjon og forebygging.

Håvard Nordbø er en hyppig brukt foredragsholder opp mot stat, fylke, kommune, fagforeninger og foretak både i Norge og utlandet. Han  bruker mye humor og får toppkarakterer fra våre mange fornøyde bestillere og kursdeltakere!