ROS-analyse - digitalt kurs

ROS-analyse - digitalt kurs

Kurset er beregnet på arbeidsplasser som har avdekket behov for en systematisk og dokumentert gjennomgang av arbeidsmiljøet, og ønsker å gjøre dette forankret i de ansatte, IKKE innleide konsulenter. Det anbefales at leder med personanalsvar, verneombud og tillitsvalgte deltar sammen.

Kurset er beregnet på arbeidsplasser som har avdekket behov for en systematisk og dokumentert gjennomgang av arbeidsmiljøet, og ønsker å gjøre dette forankret i de ansatte, IKKE innleide konsulenter. Det anbefales at leder med personanalsvar, verneombud og tillitsvalgte deltar sammen.

Formål

Deltakerne skal tas gjennom et case i ROS-analyse og settes i stand til å gjøre det samme på egen arbeidsplass på en slik måte at de oppfyller arbeidsmiljølovens krav til gjennomføring og ansattdeltakelse

Formål

Deltakerne skal tas gjennom et case i ROS-analyse og settes i stand til å gjøre det samme på egen arbeidsplass på en slik måte at de oppfyller arbeidsmiljølovens krav til gjennomføring og ansattdeltakelse

Målgruppe

Alle som er opptatt av å forbedre beredskap, sikkerhet og arbeidsmiljø på sin arbeidsplass. Særlig velegnet for ledere, HMS ansvarlige, tillitsvalgte og verneombud.

Målgruppe

Alle som er opptatt av å forbedre beredskap, sikkerhet og arbeidsmiljø på sin arbeidsplass. Særlig velegnet for ledere, HMS ansvarlige, tillitsvalgte og verneombud.

Innhold

ROS-analyse er en kvalitativ risikovurdering, basert på faglig skjønn og erfaring. Det har vist seg å være et effektivt verktøy for å definere forbedringsområder.

I dette kurset legges Arbeidstilsynets risikovurderingsmodell og maler til grunn, men det kan også leveres kurs med NS5814, NS5832 eller NSM2016 som grunnlag.

  • Verdivurdering
  • Skade/konsekvensvurdering
  • ROS analyse
  • Tiltaksplan

Innhold

ROS-analyse er en kvalitativ risikovurdering, basert på faglig skjønn og erfaring. Det har vist seg å være et effektivt verktøy for å definere forbedringsområder.

I dette kurset legges Arbeidstilsynets risikovurderingsmodell og maler til grunn, men det kan også leveres kurs med NS5814, NS5832 eller NSM2016 som grunnlag.

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Håvard Nordbø

Håvard Nordbø har tidligere arbeidet i politiet og har mer enn 20 års erfaring fra ordenstjeneste, forebyggende arbeid og etterforskning.

Nordbø har bakgrunn som tillitsvalgt, leder og hovedverneombud. Han har utdanning innenfor risiko og krisehåndtering, kommunikasjon og forebygging.

Håvard Nordbø er en hyppig brukt foredragsholder opp mot stat, fylke, kommune, fagforeninger og foretak både i Norge og utlandet. Han  bruker mye humor og får toppkarakterer fra våre mange fornøyde bestillere og kursdeltakere!

Pris 1 500,-
Pris:

1 500,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30