Oppfølging og ettervern av deg selv og kolleger

Oppfølging og ettervern av deg selv og kolleger

Arbeidslivsundersøkelser viser at stadig flere offentlig ansatte opplever enkelthendelser eller situasjoner som bygger seg opp over tid, som kan føre til at hverdagen kan bli utfordrende å håndtere. Her får du kunnskap om hvilke faktorer som spiller en viktig rolle, og hvordan vi kan forebygge og forhindre at situasjoner eskalerer og skaper vanskelige følelser. Du får også gode verktøy til å håndtere disse følelsene, både mens det pågår og etterpå.

Arbeidslivsundersøkelser viser at stadig flere offentlig ansatte opplever enkelthendelser eller situasjoner som bygger seg opp over tid, som kan føre til at hverdagen kan bli utfordrende å håndtere. Her får du kunnskap om hvilke faktorer som spiller en viktig rolle, og hvordan vi kan forebygge og forhindre at situasjoner eskalerer og skaper vanskelige følelser. Du får også gode verktøy til å håndtere disse følelsene, både mens det pågår og etterpå.

Formål

Kurset skal bevisstgjøre deltakeren på hvordan man forebygger og håndterer etterreaksjoner som kan oppstå i kjølvannet av krevende hendelser eller situasjoner

Formål

Kurset skal bevisstgjøre deltakeren på hvordan man forebygger og håndterer etterreaksjoner som kan oppstå i kjølvannet av krevende hendelser eller situasjoner

Målgruppe

Ledere på alle nivå, ansatte i HR-/personalavdeling og tillitsvalgte, uavhengig av bransje. Kurset egner seg også for deg som har en arbeidssituasjon hvor  akutte hendelser kan oppstå, eller for deg som opplever en langvarig belastning i jobbsammenheng. 

Målgruppe

Ledere på alle nivå, ansatte i HR-/personalavdeling og tillitsvalgte, uavhengig av bransje. Kurset egner seg også for deg som har en arbeidssituasjon hvor  akutte hendelser kan oppstå, eller for deg som opplever en langvarig belastning i jobbsammenheng. 

Innhold

Kurset er en kombinasjon av teori, eksempler, plenumsdiskusjon og refleksjoner over følgende hovedemner;

  • Debrief og defuse - et verktøy, ikke et mål i seg selv
  • Lavterskel-løsning - bruk av interne krefter
  • En del av HMS-planen eller tilsvarende planverk?
  • Rolleavklaringer  - Hvem gjør hva?
  • Hvordan håndterer vi informasjonen i etterkant?
  • Avklare typer av oppfølging og ettervern - hva ønsker man å oppnå og hva har man behov for på ulike arbeidsplasser
  • Kjøreplan og rammemål for gjennomføring
  • Oppfølging - hva gjør en etterpå?
  • Resultat og formål

Basert på deltakernes innspill fra egen arbeidssituasjon og erfaringer legges det opp til diskusjon, spørsmål og problemstillinger

Innhold

Kurset er en kombinasjon av teori, eksempler, plenumsdiskusjon og refleksjoner over følgende hovedemner;

  • Debrief og defuse - et verktøy, ikke et mål i seg selv
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 850,-
Pris:

2 850,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Håvard Nordbø

Håvard Nordbø har tidligere arbeidet i politiet og har mer enn 20 års erfaring fra ordenstjeneste, forebyggende arbeid og etterforskning.

Nordbø har bakgrunn som tillitsvalgt, leder og hovedverneombud. Han har utdanning innenfor risiko og krisehåndtering, kommunikasjon og forebygging.

Håvard Nordbø er en hyppig brukt foredragsholder opp mot stat, fylke, kommune, fagforeninger og foretak både i Norge og utlandet. Han  bruker mye humor og får toppkarakterer fra våre mange fornøyde bestillere og kursdeltakere!