Oppfølging av personell i førstelinje i en pandemi

Oppfølging av personell i førstelinje i en pandemi

Tretimers webinar med toveis lyd-/bildekommunikasjon for god kontakt mellom foreleser og deltakere. 

Rammen rundt er de fire prinsipper: Ansvar, nærhet, likhet og samvirke

Tretimers webinar med toveis lyd-/bildekommunikasjon for god kontakt mellom foreleser og deltakere. 

Rammen rundt er de fire prinsipper: Ansvar, nærhet, likhet og samvirke

Formål

Deltakerne vil få en lavterskel verktøykasse for bruk i en krevende og spesiell situasjon

Formål

Deltakerne vil få en lavterskel verktøykasse for bruk i en krevende og spesiell situasjon

Målgruppe

Førstelinjeledere med personalansvar/personaloppgaver, ledere og ansatte innen HR og HMS, verneombud, tillitsvalgte

Målgruppe

Førstelinjeledere med personalansvar/personaloppgaver, ledere og ansatte innen HR og HMS, verneombud, tillitsvalgte

Innhold

  • Hvordan håndtere mestrings-usikkerhet
  • Hvordan håndtere høyt arbeidspress
  • Hvordan håndtere slitasje ved triage/sortering
  • Hvordan gjennomføre grensesetting for seg selv og andre


Aggresjon, apati, opplevd urettferdighet, skjevt fokus mm er symptomer som må håndteres i akutt, kort og lang fase. Hvordan kan man gjøre det?

Foreleser vil ta utgangspunkt i erfaringer og forskning på tilsvarende hendelser, og det vil bli fokus på normaltilstand før, under og etter re-etablert normaltilstand.

Innhold

  • Hvordan håndtere mestrings-usikkerhet


Aggresjon, apati, opplevd urettferdighet, skjevt fokus mm er symptomer som må håndteres i akutt, kort og lang fase. Hvordan kan man gjøre det?

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Ta kontakt for pris for gjennomføring for din virksomhet

Ta kontakt for pris for gjennomføring for din virksomhet

Foreleser:

Håvard Nordbø

Håvard Nordbø har tidligere arbeidet i politiet og har mer enn 20 års erfaring fra ordenstjeneste, forebyggende arbeid og etterforskning.

Nordbø har bakgrunn som tillitsvalgt, leder og hovedverneombud. Han har utdanning innenfor risiko og krisehåndtering, kommunikasjon og forebygging.

Håvard Nordbø er en hyppig brukt foredragsholder opp mot stat, fylke, kommune, fagforeninger og foretak både i Norge og utlandet. Han  bruker mye humor og får toppkarakterer fra våre mange fornøyde bestillere og kursdeltakere!