Oppfølging av ansatte i hjemmekontor - karanteneslitasje - digitalt kurs

Oppfølging av ansatte i hjemmekontor - karanteneslitasje - digitalt kurs

Rammen rundt er de fire prinsipper: Ansvar, nærhet, likhet, samvirke

Rammen rundt er de fire prinsipper: Ansvar, nærhet, likhet, samvirke

Formål

Gi deltakerne en lavterskel verktøykasse for bruk i en krevende og spesiell situasjon

Formål

Gi deltakerne en lavterskel verktøykasse for bruk i en krevende og spesiell situasjon

Målgruppe

Førstelinjeledere med personalansvar/personaloppgaver, ansatte og ledere innen HR og HMS, verneombud, tillitsvalgte

Målgruppe

Førstelinjeledere med personalansvar/personaloppgaver, ansatte og ledere innen HR og HMS, verneombud, tillitsvalgte

Innhold

  • Hvordan håndtere ansattes opplevelse av utenforskap når andre får møte på jobb
  • Hvordan håndtere ansattes sosiale/sensoriske deprivasjon? Mindre kontakt og stimuli kan medføre feil- og overtolkning av hendelser og kommunikasjon
  • Manglende oppgavetilgang/pågang
  • Fokusutfordringer når resten av livet rammer arbeidssituasjonen

Aggresjon, apati, opplevd urettferdighet, skjevt fokus er symptomer som må håndteres i akutt, kort og lang fase. Hvordan kan man gjøre det?

Foreleser vil ta utgangspunkt i erfaringer og forskning på tilsvarende hendelser, og det vil bli fokus på normaltilstand før, under og etter reetablert normaltilstand.

Tretimers webinar som gjennomføres med god mulighet for dialog med kursholder. 

Innhold

  • Hvordan håndtere ansattes opplevelse av utenforskap når andre får møte på jobb

Aggresjon, apati, opplevd urettferdighet, skjevt fokus er symptomer som må håndteres i akutt, kort og lang fase. Hvordan kan man gjøre det?

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris ,-
Pris:

,-

Foreleser:

Håvard Nordbø

Håvard Nordbø har tidligere arbeidet i politiet og har mer enn 20 års erfaring fra ordenstjeneste, forebyggende arbeid og etterforskning.

Nordbø har bakgrunn som tillitsvalgt, leder og hovedverneombud. Han har utdanning innenfor risiko og krisehåndtering, kommunikasjon og forebygging.

Håvard Nordbø er en hyppig brukt foredragsholder opp mot stat, fylke, kommune, fagforeninger og foretak både i Norge og utlandet. Han  bruker mye humor og får toppkarakterer fra våre mange fornøyde bestillere og kursdeltakere!