Når snakker vi og når tier vi stille?

Når snakker vi og når tier vi stille?

Innenfor de fleste oppgaver og arbeidsområder vil man  uavhengig av fag, rolle og funksjon  oppleve etiske dilemma og møte spørsmål om taushetsplikt.

Kurset vil belyse ulike etiske teorier, yrkesetiske retningslinjer og hvordan praktisk jobbe med etiske dilemma både som ansatt og tjenesteyter.

Hvordan forholde seg til formell taushetsplikt, følt taushetsplikt, ønsket taushetsplikt?

Hvordan stiller dette seg opp mot opplysningsplikter?

Hva er hva, og hva må vi forholde oss til og etterleve? Som ansatt og tjenesteyter kan vi mene, tro, ønske og tenke, men bestemmelser og retningslinjer setter likevel rammer for vårt handlingsrom.

Innenfor de fleste oppgaver og arbeidsområder vil man  uavhengig av fag, rolle og funksjon  oppleve etiske dilemma og møte spørsmål om taushetsplikt.

Kurset vil belyse ulike etiske teorier, yrkesetiske retningslinjer og hvordan praktisk jobbe med etiske dilemma både som ansatt og tjenesteyter.

Hvordan forholde seg til formell taushetsplikt, følt taushetsplikt, ønsket taushetsplikt?

Hvordan stiller dette seg opp mot opplysningsplikter?

Hva er hva, og hva må vi forholde oss til og etterleve? Som ansatt og tjenesteyter kan vi mene, tro, ønske og tenke, men bestemmelser og retningslinjer setter likevel rammer for vårt handlingsrom.

Formål

Kunnskap og bevisstgjøring om taushetsplikt og etiske refleksjoner

Formål

Kunnskap og bevisstgjøring om taushetsplikt og etiske refleksjoner

Målgruppe

Alle ansatte i offentlig sektor

Målgruppe

Alle ansatte i offentlig sektor

Innhold

Kurset gjennomføres med forelesning, diskusjoner og oppgaver – over følgende tema:

 • Etiske retningslinjer og verdigrunnlag
 • Yrkesetikk
 • Verdivalg
 • Etisk refleksjon
 • Kommunikasjon i arbeidssituasjonen
 • Grunnloven
 • Taushetsplikt
 • Opplysningsrett og opplysningsplikt
 • Meldeplikt og undersøkelsesplikt
 • Forvaltningsmessig taushetsplikt
 • Profesjonsbasert taushetsplikt
 • Hvordan kan taushetsbelagte opplysninger fritt sirkulere innad i etat eller avdeling?
 • Dersom taushetsplikt brytes…

Innhold

Kurset gjennomføres med forelesning, diskusjoner og oppgaver – over følgende tema:

 • Etiske retningslinjer og verdigrunnlag
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 450,-
Pris:

2 450,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Johan Peter Øren

Johan Peter har sin grunnutdanning som sykepleier med videreutdanning innen blant annet bedriftssykepleie, markedsplanlegging, kompetansestyring, strategisk opplæringsplanlegging og kommunal ledelse. Han har i mange år drevet med lederutvikling, organisasjonsutvikling, kompetanseplanlegging, prosjektledelse, arbeidsmiljøutvikling, kursledelse og kursadministrasjon, psykososiale arbeidsmiljøundersøkelser og konflikthåndtering.

Johan Peter er ettertraktet foreleser og noe av årsaken til det kan være at han til tross for akademisk tyngde velger en praktisk og informativ tilnærming, som appellerer hos tilhørerne.