Mobbing og trakassering - et arbeidsmiljøproblem som må tas på alvor

Mobbing og trakassering - et arbeidsmiljøproblem som må tas på alvor

Hvilke grep kan man ta og hva kan bidra til å løse situasjonen?

Hvilke grep kan man ta og hva kan bidra til å løse situasjonen?

Formål

Mobbing og trakassering er et problem i arbeidslivet som må tas på alvor, og alle som arbeider med eller blant mennesker trenger kompetanse og forståelse rundt dette.

I tillegg er det viktig å avklare forskjellen mellom mobbing, trakassering, personkonflikt og arbeidsgivers styringsrett slik at en kan ta de rette grep og bidra til å løse situasjonen med rett verktøy.

Formål

Mobbing og trakassering er et problem i arbeidslivet som må tas på alvor, og alle som arbeider med eller blant mennesker trenger kompetanse og forståelse rundt dette.

I tillegg er det viktig å avklare forskjellen mellom mobbing, trakassering, personkonflikt og arbeidsgivers styringsrett slik at en kan ta de rette grep og bidra til å løse situasjonen med rett verktøy.

Målgruppe

Ledere, mellomledere, tillitsvalgte, verneombud og alle som jobber innenfor områder hvor en kan oppleve personkonflikter, trakassering, mobbing − uavhengig av sektor og bransje.

Målgruppe

Ledere, mellomledere, tillitsvalgte, verneombud og alle som jobber innenfor områder hvor en kan oppleve personkonflikter, trakassering, mobbing − uavhengig av sektor og bransje.

Innhold

Kurset gjennomføres i en kombinasjon av teori med forelesning, eksempler og plenumsdiskusjoner, samt praktiske øvelser og refleksjon over følgende hovedemner;

  • Definisjoner: Hva er vold, trusler, trakassering og mobbing, i lovtekstene, forskriftene, interndokumentasjonen der du jobber og viktigst: i hodene på dere som jobber der DU er?
  • Ansvarsavklaring: Trekantmodellen i arbeidslivet, hvem har ansvar for hva? Drøfting og avklaringer rundt den enkeltes ansvar, fellesansvar, ledelsens ansvar osv både før, under og etter en hendelse.
  • Verktøy: Hvilke systemer og dokumentasjon finnes der du jobber, hva mangler, hva er lovkrav versus hva er ønskelig? Hva er bedriftens, hva er vernetjenestens og hva er de tillitsvalgtes rutiner og prosedyrer?
  • Caseoppgaver, ved hjelp av utdelte skjemaer og kart trener vi på håndtering av forskjellige typer saker og roller vi kan oppleve i sakene.
  • Veien videre? Vi ser på hvordan vi kan bidra til et bedre arbeidsmiljø der hvor vi jobber, basert på de verktøy vi har benyttet her.

Innhold

Kurset gjennomføres i en kombinasjon av teori med forelesning, eksempler og plenumsdiskusjoner, samt praktiske øvelser og refleksjon over følgende hovedemner;

  • Definisjoner: Hva er vold, trusler, trakassering og mobbing, i lovtekstene, forskriftene, interndokumentasjonen der du jobber og viktigst: i hodene på dere som jobber der DU er?
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 650,-
Pris:

2 650,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Håvard Nordbø

Håvard Nordbø har tidligere arbeidet i politiet og har mer enn 20 års erfaring fra ordenstjeneste, forebyggende arbeid og etterforskning.

Nordbø har bakgrunn som tillitsvalgt, leder og hovedverneombud. Han har utdanning innenfor risiko og krisehåndtering, kommunikasjon og forebygging.

Håvard Nordbø er en hyppig brukt foredragsholder opp mot stat, fylke, kommune, fagforeninger og foretak både i Norge og utlandet. Han  bruker mye humor og får toppkarakterer fra våre mange fornøyde bestillere og kursdeltakere!