Mekling

Mekling

Kurset skal sette deltakeren i stand til å kunne forstå grunnprinsippene for konfliktfaglig mekling, og hvordan man gjennom en mekler kan forebygge og håndtere fastlåste situasjoner. Målet er å skape et rom for dialog med  trygge rammer og hvor det oppnås de-eskalering og harmonisering.

Kurset skal sette deltakeren i stand til å kunne forstå grunnprinsippene for konfliktfaglig mekling, og hvordan man gjennom en mekler kan forebygge og håndtere fastlåste situasjoner. Målet er å skape et rom for dialog med  trygge rammer og hvor det oppnås de-eskalering og harmonisering.

Formål

Kurset skal gi deltakerne en grunnleggende innføring i klassisk meklingsmetodikk mellom to parter som befinner seg i konflikt. Etter endt kurs skal deltakerne kunne bekle rollen som mekler på egen arbeidsplass, som verneombud, tillitsvalgt eller leder

Formål

Kurset skal gi deltakerne en grunnleggende innføring i klassisk meklingsmetodikk mellom to parter som befinner seg i konflikt. Etter endt kurs skal deltakerne kunne bekle rollen som mekler på egen arbeidsplass, som verneombud, tillitsvalgt eller leder

Målgruppe

Alle som arbeider innenfor områder der fastlåste, krevende og konfliktfylte situasjoner kan oppstå i relasjon mellom mennesker eller på gruppenivå

Målgruppe

Alle som arbeider innenfor områder der fastlåste, krevende og konfliktfylte situasjoner kan oppstå i relasjon mellom mennesker eller på gruppenivå

Innledning

I arbeidsmiljøloven fremkommer det hvilket ansvar arbeidsgiver har for å ivareta et godt og trygt psykososialt miljø. Det samme gjelder forventningene til å ha handlingsplaner og prosedyrer hvis vanskelige, krevende eller fastlåste situasjoner skulle inntreffe.

Alle mennesker vil i løpet av sitt yrkesaktive liv oppleve slike situasjoner. Arbeidsplasskonflikter eller anløp til fastlåste situasjoner skaper allianser, vonde fronter og er forbundet med angst og frykt. Hvis konfliktene får fotfeste rammes også indirekte berørte parter, det vil si kollegaer, avdelingen eller en hel arbeidsplass. Alvorlige konflikter kan føre til nedsatt arbeidsinnsats og vil kunne ramme/overskygge den enkeltes primære arbeidsoppgaver.

Mekling er en svært egnet fremgangsmåte for å bistå partene på en ansvarliggjørende måte. Mekling vil hjelpe partene til å begynne å høre og se hverandre igjen. Det kan bli veien mot et kompromiss eller enda bedre: forsoning.

Innhold

Kurset er en kombinasjon av teori, trening, felles refleksjon og plenumsarbeid. Kurset har følgende hovedtemaer:

  • Presentasjon i møte med hverandre
  • Hva er konflikt
  • Løsningsdiagrammet til Johan Galtung
  • Attribusjonsteorier (fiendebilder og umenneskeliggjøring av den andre)
  • Innføring i meklingsscriptet
  • Meklingstrening i grupper
  • Meklingsteknikker
  • Meklingstrening i grupper
  • Evaluering, avslutning, utlevering av kursbevis: «Innføring i meklingsmetodikk»

Innhold

Kurset er en kombinasjon av teori, trening, felles refleksjon og plenumsarbeid. Kurset har følgende hovedtemaer:

  • Presentasjon i møte med hverandre
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 650,-
Pris:

2 650,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.00

Foreleser:

Vidar Remfeldt

Vidar Remfeldt tilhører selskapet Dorg & Remfeldt Rådgivning AS. Vidar er en nasjonal kapasitet innenfor konflikthåndtering, dialog og forsoningsprosesser, og har spesialisert seg innenfor ulike meklingsformer.

Vidar vekker et stort engasjement blant sine tilhørere gjennom en levende formidling av teori og praksis. Et stort mål for Vidar er å legge igjen varig kunnskap hos kursdeltakere. Han ufarliggjør alvorlige temaer på en lun, varm og relasjonell måte.
Vidar benyttes hyppig innenfor privat næringsliv og offentlige sektor. Han underviser ved Politihøgskolen og er også engasjert ved andre høyskoler. Vidar har mange års fartstid for UDI som en del av deres nasjonal krise- og konflikthåndteringsteam ved landets statlige asylmottak. Han har ledet et betydelig antall krevende dialog- og forsoningsprosesser.

Vidar har utdannelse innenfor spesialpedagogikk, mekling og ledelse; sivilt og militært.