Konflikthåndtering for skoleledere - 10 stp

Konflikthåndtering for skoleledere - 10 stp

Forebygging og håndtering av konflikter i en krevende skolehverdag

Forebygging og håndtering av konflikter i en krevende skolehverdag

Formål

Målet med dette utdanningsløpet er først og fremst å gi gode og tidsriktige verktøy til en skolesektor som er under kontinuerlig press fra samfunnet - på alle nivåer.

Det stilles betydelige krav til skolen i dag. Sosial kompetanse er sidestilt faglig læring.

Mobbing skal ikke forekomme og både skoleledere og lærere skal kunne forebygge og møte alvorlige volds- og trusselsituasjoner i skolen. Over dette hviler arbeidsmiljøloven med sine krav om at alle, både elever og lærere, skal ha et forsvarlig, trygt og godt psykososialt arbeidsmiljø.

Vi ønsker å bidra inn i denne hverdagen sammen med alle de dyktige foredragsholderne på kurset. Vi anerkjenner at det er krevende å være leder i skolen på alle nivåer.

Formål

Målet med dette utdanningsløpet er først og fremst å gi gode og tidsriktige verktøy til en skolesektor som er under kontinuerlig press fra samfunnet - på alle nivåer.

Det stilles betydelige krav til skolen i dag. Sosial kompetanse er sidestilt faglig læring.

Mobbing skal ikke forekomme og både skoleledere og lærere skal kunne forebygge og møte alvorlige volds- og trusselsituasjoner i skolen. Over dette hviler arbeidsmiljøloven med sine krav om at alle, både elever og lærere, skal ha et forsvarlig, trygt og godt psykososialt arbeidsmiljø.

Vi ønsker å bidra inn i denne hverdagen sammen med alle de dyktige foredragsholderne på kurset. Vi anerkjenner at det er krevende å være leder i skolen på alle nivåer.

Målgruppe

Studiet retter seg mot alle som er involvert i skoleledelse. 

Vi kan love deltakerne en spennende faglig reise gjennom det konfliktfaglige feltet. Erfaringene våre fra lignende studier forteller oss at deltakerne vil få en solid operasjonalisering i møte med krevende og fastlåste situasjoner.

Verktøyene er mange!

Målgruppe

Studiet retter seg mot alle som er involvert i skoleledelse. 

Vi kan love deltakerne en spennende faglig reise gjennom det konfliktfaglige feltet. Erfaringene våre fra lignende studier forteller oss at deltakerne vil få en solid operasjonalisering i møte med krevende og fastlåste situasjoner.

Verktøyene er mange!

Innhold

  • Deltakerne skal være i stand til tidlig å identifisere situasjoner som kan eskalere til konflikt, og håndtere disse med egnede konfliktfaglige metoder og verktøy tilpasset den enkelte situasjon og kontekst.
  • Deltakerne skal kunne forstå fastlåste og krevende situasjoner i et HMS-perspektiv i forhold til egen skole.
  • Deltakerne vil være i stand til å forstå dynamikken i konflikter, og kjenne til ledende konfliktfaglige teorier.
  • Deltakerne vil i løpet av studiet få kartlagt sin egen konflikthåndteringsstil og få en mer bevisst holdning til hvordan en selv håndterer krevende situasjoner. I tillegg vil deltakerne få kjennskap til emosjonenes rolle i konflikter og vil også utforske egne emosjoner i konflikt.
  • Deltakerne skal få praktiske verktøy til å bruke i konfliktforebyggende klasseromsledelse.
  • Deltakerne vil reflektere over skolelederes rolle i vanskelige og fastlåste situasjoner på arbeidsplassen, og som deltaker i forsoningsprosesser på ulike nivåer.
  • Deltakerne vil få en forståelse for hvordan man kan forebygge uheldig læringsmiljø på arbeidsplassen og i klasserommet.
  • Deltakerne vil få kjennskap til situasjonsbestemt ledelse knyttet til et HMS perspektiv, med særlig fokus på risiko og krisehåndtering.

Innhold

  • Deltakerne skal være i stand til tidlig å identifisere situasjoner som kan eskalere til konflikt, og håndtere disse med egnede konfliktfaglige metoder og verktøy tilpasset den enkelte situasjon og kontekst.
Les mer på https://www.fagakademiet.no

Frister

Påmeldingsfrist: 31.12.2020
Pris 16 875,-
Pris:

16 875,-

Når:

31.12.2020 kl 09.00 - 31.12.2020 15.00


Varighet:

3 samlinger à 3 dager.

Hvor:

Oslo

Citybox Hotel

0152 Oslo

Dette vil bli satt opp som et åpent studie i Oslo. Datoer kommer!

Studiet kan arrangeres lokalt over hele landet.
Ta kontakt med Ottar Høier for nærmere informasjon.

Dette vil bli satt opp som et åpent studie i Oslo. Datoer kommer!

Studiet kan arrangeres lokalt over hele landet.
Ta kontakt med Ottar Høier for nærmere informasjon.

Hvor

Oslo
Citybox Hotel
0152 Oslo
Kart og veibeskrivelse ›