Kommunikasjon og samhandling på arbeidsplassen, kurs for kontoransatte

Kommunikasjon og samhandling på arbeidsplassen, kurs for kontoransatte

Alle som samhandler med mennesker, vet at god kommunikasjon er viktig for å skape gode relasjoner og godt samarbeid.

Alle som samhandler med mennesker, vet at god kommunikasjon er viktig for å skape gode relasjoner og godt samarbeid.

Kommunikasjon samhandling arbeidsplassen

Sekretærer og andre kontoransatte har en meget viktig funksjon på alle arbeidsplasser. De er virksomhetens ansikt utad og har en sentral plass i det interne miljøet.

Sekretærer og andre kontoransatte har en meget viktig funksjon på alle arbeidsplasser. De er virksomhetens ansikt utad og har en sentral plass i det interne miljøet.

Formål

Øke bevisstheten og kunnskapen om muligheter og fallgruver, knyttet til utfordringer i kommunikasjon på arbeidsplassen.

Formål

Øke bevisstheten og kunnskapen om muligheter og fallgruver, knyttet til utfordringer i kommunikasjon på arbeidsplassen.

Målgruppe

Sekretærer og andre kontoransatte, der det er viktig hvordan du forholder deg både til interne samarbeidspartnere og eksterne brukere/kunder

Målgruppe

Sekretærer og andre kontoransatte, der det er viktig hvordan du forholder deg både til interne samarbeidspartnere og eksterne brukere/kunder

Innhold

  • Kommunikasjon og relasjoner
  • Hva kjennetegner god kommunikasjon?
  • Utfordringer i kommunikasjon med kunder og brukere
  • Det gode arbeidsmiljøet - hvem har ansvaret?
  • Gregory Batesons kommunikasjonsteori
  • Øvelse gjør mester?
  • Født sånn - eller blitt sånn, hva må til for å bli bedre?

Innhold

  • Kommunikasjon og relasjoner
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 100,-
Pris:

2 100,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Marit Johnsen Høy

Marit Johnsen Høy, tidligere kompetanserådgiver i Fagakademiet. Hun har vært barnehagesjef i Kristiansand kommune og barnehagekonsulent hos Fylkesmannen i Vest-Agder.

Marit har undervist i veiledning og coaching siden 1990, og har holdt utallige kurs/studier på dette feltet. Hun har også undervist mye innen presentasjonsteknikk, organisasjonsutvikling, ledelse og konflikthåndtering. Hun er en svært ettertraktet foreleser som alltid får de beste evalueringer.