Innføringskurs i konflikthåndtering

Innføringskurs i konflikthåndtering

Alle mennesker vil i løpet av sitt yrkesaktive liv oppleve fastlåste og vanskelige situasjoner. Hvordan kan man kommunisere på en måte som fremstår som empatisk og trygg, og som bygger ned den andres fiendebilder, triggere og økte frustrasjoner?

Alle mennesker vil i løpet av sitt yrkesaktive liv oppleve fastlåste og vanskelige situasjoner. Hvordan kan man kommunisere på en måte som fremstår som empatisk og trygg, og som bygger ned den andres fiendebilder, triggere og økte frustrasjoner?

Formål

Kurset skal gi deltakerne en grunnleggende innføring i konflikthåndtering. Etter endt kurs skal deltakerne kunne analysere konflikteskalering og hvordan konflikter på ulike nivåer kan de-eskaleres eller nedtrappes.

Deltakerne vil bli kjent med hva som ligger under eget og andres sinne, frustrasjon og følelsen av avmakt.

Deltakerne vil avslutningsvis lære Marshall Rosenbergs konfliktnedtrappende og empatiske kommunikasjonsform: «Sjiraffspråket».   

Formål

Kurset skal gi deltakerne en grunnleggende innføring i konflikthåndtering. Etter endt kurs skal deltakerne kunne analysere konflikteskalering og hvordan konflikter på ulike nivåer kan de-eskaleres eller nedtrappes.

Deltakerne vil bli kjent med hva som ligger under eget og andres sinne, frustrasjon og følelsen av avmakt.

Deltakerne vil avslutningsvis lære Marshall Rosenbergs konfliktnedtrappende og empatiske kommunikasjonsform: «Sjiraffspråket».   

Målgruppe

Alle som arbeider innenfor områder der fastlåste, krevende og konfliktfylte situasjoner kan oppstå i relasjon mellom mennesker eller på gruppenivå; Tillitsvalgte, verneombud, ledere, HR-personell og andre

Målgruppe

Alle som arbeider innenfor områder der fastlåste, krevende og konfliktfylte situasjoner kan oppstå i relasjon mellom mennesker eller på gruppenivå; Tillitsvalgte, verneombud, ledere, HR-personell og andre

Innhold

Hvis du har gode hensikter, våger å nærme deg egne eller andres fastlåste situasjoner, samt har et genuint ønske om å utvikle din egen konfliktforebyggende kapasitet, vil sjansene for å lære mye denne dagen øke betraktelig. Vi har følgende plan for dagen:

 • Kort presentasjon av deltakerne
 • Konfliktforståelse "ved kaffemaskinen"
  • En øvelse som omhandler det å aktivt lytte
 • Hva er konflikt? 
  • Hvordan forstår vi fenomenet og hvordan forholder vi oss til konflikt
 • Konflikttrappa 
  • Vi studerer konflikteskalering og de-eskalering
 • Sjiraffspråket
  • Konfliktnedtrappende og empatisk kommunikasjonsform til bruk i krevende og vanskelige situasjoner
 • Hva ligger under sinne?
  • Om å forstå de underliggende årsakene til sinne, frustrasjon og aggresjon 
 • Felles refleksjon, evaluering og avrunding 

Innhold

Hvis du har gode hensikter, våger å nærme deg egne eller andres fastlåste situasjoner, samt har et genuint ønske om å utvikle din egen konfliktforebyggende kapasitet, vil sjansene for å lære mye denne dagen øke betraktelig. Vi har følgende plan for dagen:

 • Kort presentasjon av deltakerne
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 650,-
Pris:

2 650,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.00

Foreleser:

Vidar Remfeldt

Vidar Remfeldt tilhører selskapet Dorg & Remfeldt Rådgivning AS. Vidar er en nasjonal kapasitet innenfor konflikthåndtering, dialog og forsoningsprosesser, og har spesialisert seg innenfor ulike meklingsformer.

Vidar vekker et stort engasjement blant sine tilhørere gjennom en levende formidling av teori og praksis. Et stort mål for Vidar er å legge igjen varig kunnskap hos kursdeltakere. Han ufarliggjør alvorlige temaer på en lun, varm og relasjonell måte.
Vidar benyttes hyppig innenfor privat næringsliv og offentlige sektor. Han underviser ved Politihøgskolen og er også engasjert ved andre høyskoler. Vidar har mange års fartstid for UDI som en del av deres nasjonal krise- og konflikthåndteringsteam ved landets statlige asylmottak. Han har ledet et betydelig antall krevende dialog- og forsoningsprosesser.

Vidar har utdannelse innenfor spesialpedagogikk, mekling og ledelse; sivilt og militært.