Hvordan møte aggresjon, trusler og vold på jobben på best mulig måte?

Hvordan møte aggresjon, trusler og vold på jobben på best mulig måte?

Tretimers kveldskurs åpent for alle!

Å bli utsatt for aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen er skremmende for alle. Noen arbeidstakere er mer utsatt enn andre, og dessverre er dette et scenario som øker i omfang og som stadig flere opplever.

Er du eller dine kolleger uforberedt dersom en slik situasjon inntreffer, kan opplevelsen bli unødvendig voldsom.

Bevisstgjøring rundt konflikthåndtering er nødvendig for å minimere risikoen for at vanskelige situasjoner ender opp med utøvelse av vold.

På dette kurset møter du en fantastisk kursholder som med masse erfaring, humor og varme gir deg kunnskap og trygghet til å håndtere denne typen situasjoner.  

 

Tretimers kveldskurs åpent for alle!

Å bli utsatt for aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen er skremmende for alle. Noen arbeidstakere er mer utsatt enn andre, og dessverre er dette et scenario som øker i omfang og som stadig flere opplever.

Er du eller dine kolleger uforberedt dersom en slik situasjon inntreffer, kan opplevelsen bli unødvendig voldsom.

Bevisstgjøring rundt konflikthåndtering er nødvendig for å minimere risikoen for at vanskelige situasjoner ender opp med utøvelse av vold.

På dette kurset møter du en fantastisk kursholder som med masse erfaring, humor og varme gir deg kunnskap og trygghet til å håndtere denne typen situasjoner.  

 

Formål

Kurset skal bevisstgjøre deltakeren på hvordan man forebygger og forholder seg til konfliktfylte og truende situasjoner, for å minske risikoen for å bli utsatt for vold.

Formål

Kurset skal bevisstgjøre deltakeren på hvordan man forebygger og forholder seg til konfliktfylte og truende situasjoner, for å minske risikoen for å bli utsatt for vold.

Målgruppe

Ansatte innen helse og omsorg, psykiatriske institusjoner, omsorg for psykisk utviklingshemmede, barnevern, skoler, rusmiddelomsorg, NAV og alle som i sitt arbeide risikerer å måtte håndtere volds- og trusselproblematikk. 

Målgruppe

Ansatte innen helse og omsorg, psykiatriske institusjoner, omsorg for psykisk utviklingshemmede, barnevern, skoler, rusmiddelomsorg, NAV og alle som i sitt arbeide risikerer å måtte håndtere volds- og trusselproblematikk. 

Teoretisk del

 • Taktisk kommunikasjon
 • Psykiske og fysiske forberedelser for å forebygge konflikter
 • Oppfølging og ettervern
 • Klargjøring av juridiske begreper

Praktisk del

 • Håndtering av fysisk konflikt
 • Bevisstgjøring på å unngå fysiske konflikter
 • Praktisk demonstrasjon på frigjøring

   Pris 450,-
   Pris:

   450,-

   Prisen inkluderer undervisning. Kurskompendium blir tilsendt på e-post i etterkant av kurset. 

   Det er ingen bevertning inkludert i prisen, men det er kafé og automater i bygget. 

   Prisen inkluderer undervisning. Kurskompendium blir tilsendt på e-post i etterkant av kurset. 

   Det er ingen bevertning inkludert i prisen, men det er kafé og automater i bygget. 

   Foreleser:

   Håvard Nordbø

   Håvard Nordbø har tidligere arbeidet i politiet og har mer enn 20 års erfaring fra ordenstjeneste, forebyggende arbeid og etterforskning.

   Nordbø har bakgrunn som tillitsvalgt, leder og hovedverneombud. Han har utdanning innenfor risiko og krisehåndtering, kommunikasjon og forebygging.

   Håvard Nordbø er en hyppig brukt foredragsholder opp mot stat, fylke, kommune, fagforeninger og foretak både i Norge og utlandet. Han  bruker mye humor og får toppkarakterer fra våre mange fornøyde bestillere og kursdeltakere!