Hvordan få det enda bedre med hverandre på jobb?

Hvordan få det enda bedre med hverandre på jobb?

Allerede på 1960-tallet var det kjent at det var en sammenheng mellom trivsel på arbeidsplassen og effektivitet og produktivitet. Derfor er det viktig at vi har fokus på arbeidsglede og trivsel! Hvordan kan du bidra til trivsel på arbeidsplassen? 

Allerede på 1960-tallet var det kjent at det var en sammenheng mellom trivsel på arbeidsplassen og effektivitet og produktivitet. Derfor er det viktig at vi har fokus på arbeidsglede og trivsel! Hvordan kan du bidra til trivsel på arbeidsplassen? 

Formål

Å gjøre deltakerne bedre rustet til å ivareta seg selv og kollegaer i en travel hverdag. I en tid hvor mange jobber hjemmefra eller på andre måter enn vi vanligvis gjør, er dette ekstra viktig. 

 

Formål

Å gjøre deltakerne bedre rustet til å ivareta seg selv og kollegaer i en travel hverdag. I en tid hvor mange jobber hjemmefra eller på andre måter enn vi vanligvis gjør, er dette ekstra viktig. 

 

Målgruppe

Tillitsvalgte, verneombud, ansatte innen HR/personal og andre interesserte

Målgruppe

Tillitsvalgte, verneombud, ansatte innen HR/personal og andre interesserte

Innhold

Johan Peter Øren vil ta opp og gi tid til refleksjon og diskusjon rundt disse temaene:

 • Arbeidsgivers styringsrett og omsorgsplikt
 • Arbeidstakers lojalitetsplikt
 • Forventninger
 • Motivasjon
 • Økosystemet mitt – og – ditt
 • Verdier
 • Organisasjonskultur
 • Kommunikasjon/tilbakemeldinger
 • Konflikt?
 • Selvinnsikt
 • Hersketeknikker
 • Forbedringspotensiale og plan for egen utvikling

Innhold

Johan Peter Øren vil ta opp og gi tid til refleksjon og diskusjon rundt disse temaene:

 • Arbeidsgivers styringsrett og omsorgsplikt
Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Johan Peter Øren

Johan Peter har sin grunnutdanning som sykepleier med videreutdanning innen blant annet bedriftssykepleie, markedsplanlegging, kompetansestyring, strategisk opplæringsplanlegging og kommunal ledelse. Han har i mange år drevet med lederutvikling, organisasjonsutvikling, kompetanseplanlegging, prosjektledelse, arbeidsmiljøutvikling, kursledelse og kursadministrasjon, psykososiale arbeidsmiljøundersøkelser og konflikthåndtering.

Johan Peter er ettertraktet foreleser og noe av årsaken til det kan være at han til tross for akademisk tyngde velger en praktisk og informativ tilnærming, som appellerer hos tilhørerne.

Pris 1 500,-
Pris:

1 500,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 13.00