Hva arbeidstakere må tåle i møte med krevende brukere

Hva arbeidstakere må tåle i møte med krevende brukere

Hvor stopper veiledningsplikten i møte med krevende brukere?

Dette kurset gjennomgår regelverket omkring kommunens veiledningsplikt overfor brukerne, sammenholdt med Arbeidsmiljølovens regler om plikten for kommunene til å verne arbeidstakerne mot uakseptable fysiske og psykiske påkjenninger under brukermøtene.

Hvor stopper veiledningsplikten i møte med krevende brukere?

Dette kurset gjennomgår regelverket omkring kommunens veiledningsplikt overfor brukerne, sammenholdt med Arbeidsmiljølovens regler om plikten for kommunene til å verne arbeidstakerne mot uakseptable fysiske og psykiske påkjenninger under brukermøtene.

Daglig må ansatte på servicetorg, i NAV, barnevern, tekniske tjenester, helse- og omsorgstjenester osv møte krevende brukere.

I noen tilfeller vil disse møtene innebære kraftige konfrontasjoner og personlig sjikane rettet mot arbeidstaker, og i enkelte tilfeller trusler og psykisk eller fysisk vold.

Daglig må ansatte på servicetorg, i NAV, barnevern, tekniske tjenester, helse- og omsorgstjenester osv møte krevende brukere.

I noen tilfeller vil disse møtene innebære kraftige konfrontasjoner og personlig sjikane rettet mot arbeidstaker, og i enkelte tilfeller trusler og psykisk eller fysisk vold.

Formål

Deltakerne skal kunne analysere egne utfordrende situasjoner i møte med brukerne, og fastslå grensen for hva de trenger å akseptere å bli utsatt for i møte med brukeren.

Deltakerne skal ha kjennskap til arbeidsgivers ansvar i tilfeller med utfordrende og belastende situasjoner.

Deltakerne skal kunne bruke spesialtilpassede HMS-rutiner som gjennomgås på kurset, spesielt utformet som støtteverktøy i møte med bruker hvor arbeidstakers trygghet og verdighet utfordres.

Formål

Deltakerne skal kunne analysere egne utfordrende situasjoner i møte med brukerne, og fastslå grensen for hva de trenger å akseptere å bli utsatt for i møte med brukeren.

Deltakerne skal ha kjennskap til arbeidsgivers ansvar i tilfeller med utfordrende og belastende situasjoner.

Deltakerne skal kunne bruke spesialtilpassede HMS-rutiner som gjennomgås på kurset, spesielt utformet som støtteverktøy i møte med bruker hvor arbeidstakers trygghet og verdighet utfordres.

Målgruppe

Alle i offentlig forvaltning med direkte brukerkontakt, saksbehandlere og ledere.

Målgruppe

Alle i offentlig forvaltning med direkte brukerkontakt, saksbehandlere og ledere.

Innhold

 

Kurset gjennomføres med forelesning og case-diskusjoner 

  • Grenser for forvaltningens veiledningsplikt i møte med ufine brukere
  • Arbeidsgivers ansvar for de ansattes psykososiale arbeidsmiljø i møte med brukerne
  • Hvor stopper veiledningsplikten i møte med krevende brukere av hensyn til de ansattes psykososiale arbeidsmiljø? Hva må arbeidsgiver gjøre i slike situasjoner for å ivareta den ansattes rett på et trygt arbeidsmiljø?
  • Den ansattes rett til å reservere seg/stanse møte med bruker av hensyn til egen integritet
  • Gjennomgang av nytt tillegg til gjeldende HMS

Innhold

 

Kurset gjennomføres med forelesning og case-diskusjoner 

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 650,-
Pris:

2 650,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Eskild Freibu

Eskild Freibu, advokat MNA og Master of Management fra Handelshøgskolen BI. Eskild er privatpraktiserende advokat i Tromsø med arbeidsrett og forretningsjus som spesialitet. Han er også deltidsansatt ved Handelshøgskolen, Norges Arktiske Universitet, med fagansvar siden 2000 i bla. BED-2010 «Forretningsjus og Arbeidsrett»