HMS-kurs for ledere i kirken

Kurset gir en innføring i Arbeidsmiljølovens minstekrav for opplæring av arbeidsgivere og ledere. Arrangeres i samarbeid med KA.

Kurset gir en innføring i Arbeidsmiljølovens minstekrav for opplæring av arbeidsgivere og ledere. Arrangeres i samarbeid med KA.

Kurset dekker Arbeidsmiljølovens krav til arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Kurset dekker Arbeidsmiljølovens krav til arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Formål

 • Arbeidsgivers plikter
 • Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning
 • Saksbehandling i arbeidsmiljøsaker
 • Verneombudets funksjon og oppgaver
 • Arbeidsmiljøutvalgets funksjon og oppgaver
 • Bedriftshelsetjenesten
 • Systematisk Helse- og Miljøarbeid, Internkontroll

Formål

 • Arbeidsgivers plikter
 • Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning
 • Saksbehandling i arbeidsmiljøsaker
 • Verneombudets funksjon og oppgaver
 • Arbeidsmiljøutvalgets funksjon og oppgaver
 • Bedriftshelsetjenesten
 • Systematisk Helse- og Miljøarbeid, Internkontroll

Målgruppe

Ledere på alle nivå i Kirken.

Målgruppe

Ledere på alle nivå i Kirken.

Innhold

 • Kirkens organisering, de to arbeidsgiverlinjene
 • Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur
 • Kunnskap om arbeidsmiljølovens bestemmelser og dens forskrifter
 • Ansvarsområder og rolleavklaring
 • Arbeidsmiljøfaktorer
 • Risiko og sårbarhetsanalyser
 • Kartleggingsmetoder/Vernerunden som et middel i HMS arbeidet
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Konfliktforebygging
 • Tilrettelegging og medvirkning
 • Forbygging og oppfølging av sykmeldte/IA

Innhold

 • Kirkens organisering, de to arbeidsgiverlinjene
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 600,-
Pris:

2 600,-

Foreleser:

Johan Peter Øren

Johan Peter har sin grunnutdanning som sykepleier med videreutdanning innen blant annet bedriftssykepleie, markedsplanlegging, kompetansestyring, strategisk opplæringsplanlegging og kommunal ledelse. Han har i mange år drevet med lederutvikling, organisasjonsutvikling, kompetanseplanlegging, prosjektledelse, arbeidsmiljøutvikling, kursledelse og kursadministrasjon, psykososiale arbeidsmiljøundersøkelser og konflikthåndtering.

Johan Peter er ettertraktet foreleser og noe av årsaken til det kan være at han til tross for akademisk tyngde velger en praktisk og informativ tilnærming, som appellerer hos tilhørerne.