Forandring fryder

Forandring fryder

Endringsprosesser i organisasjoner - hvordan sikre at dette blir en positiv prosess

Endringsprosesser i organisasjoner - hvordan sikre at dette blir en positiv prosess

Formål

Endringer - hvordan skape engasjement for de utviklingsprosesser som må til

Formål

Endringer - hvordan skape engasjement for de utviklingsprosesser som må til

Målgruppe

Ledere, mellomledere, tillitsvalgte, verneombud og andre som berøres av forandringer

Målgruppe

Ledere, mellomledere, tillitsvalgte, verneombud og andre som berøres av forandringer

Innhold

Endringer krever svært mye av en organisasjon. Derfor er det viktig at ledelse, tillitsvalgte og medarbeidere har gode og tydelige kommunikasjonslinjer og prosesser i endringsprosessen. Kurset har som mål å gi kunnskap om hva som må til for at endringsprosesser skal blir positiv prosess for individ og organisasjon. Alt for mange endringsprosesser koster mer en de smaker. Under kurset ser vi på hva som skal til for å sikre at endringen blir en positiv prosess.

 1. Metoder og tilnærmingsmåter for å opprettholde og utvikle relasjonene i forbindelse med endringsprosessen
 • a) felles målforståelse
 • b) betydning av strategivalg og bred deltakelse i denne
 • c) beslutningsprosessen
 • d) informasjon og kommunikasjon - hvordan sikre at deltakerne har en felles plattform
 • e) anerkjennende intervju, AI, som metode i endringsprosessen
 1. Endringsprosess i praksis. Presentasjon av en konkret modell for gjennomføring av omstillingsprosessen.
 2. Scenariebygging for å kvalitetssikre den prosessen en går inn i
 3. Bevissthet om lokale normer
 4. Hensyn til mangfold;
 5. Leders tilgjengelighet;
 6. Konstruktiv konflikthåndtering
 7. Tidlig rolleavklaring …
 8. Årsaker til at etablerte relasjoner innen organisasjonen settes på prøve ved endringsprosesser
 • a) hvordan endringsprosessen påvirker den enkelte arbeidstaker og grupper av ansatte, psykologiske mekanismer
 • b) klikk-dannelser
 • c) opprettholdelse av egen identitet knyttet til funksjon og rolle
 • d) frykt for det ukjente
 • e) betydningen av revir og hierarki for følelse av trygghet og omstillingsevne
 • f) motstand mot endring
 1. Teknikker for å skape engasjement om utviklingsprosessen

Innhold

Endringer krever svært mye av en organisasjon. Derfor er det viktig at ledelse, tillitsvalgte og medarbeidere har gode og tydelige kommunikasjonslinjer og prosesser i endringsprosessen. Kurset har som mål å gi kunnskap om hva som må til for at endringsprosesser skal blir positiv prosess for individ og organisasjon. Alt for mange endringsprosesser koster mer en de smaker. Under kurset ser vi på hva som skal til for å sikre at endringen blir en positiv prosess.

 • Metoder og tilnærmingsmåter for å opprettholde og utvikle relasjonene i forbindelse med endringsprosessen
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 650,-
Pris:

2 650,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30