Folkeskikk og uskikk på jobben

Folkeskikk og uskikk på jobben

Hvordan behandler vi våre kollegaer og ledere?

Folkeskikk og uskikk på jobben er et kurs basert på psykolog Jan Atle Andersen sine teorier og ideer.

Hvordan behandler vi våre kollegaer og ledere?

Folkeskikk og uskikk på jobben er et kurs basert på psykolog Jan Atle Andersen sine teorier og ideer.

Formål

Å gi konkrete og anvendbare kjøreregler for å skape muligheter for utvikling for den enkelte og at mulig nag, sinne, fortvilelse, frustrasjon, angst og bitterhet kan vike plassen for konstruktive tilnærminger kolleger i mellom, ledere i mellom – eller mellom leder og medarbeidere.

Formål

Å gi konkrete og anvendbare kjøreregler for å skape muligheter for utvikling for den enkelte og at mulig nag, sinne, fortvilelse, frustrasjon, angst og bitterhet kan vike plassen for konstruktive tilnærminger kolleger i mellom, ledere i mellom – eller mellom leder og medarbeidere.

Målgruppe

Ledere, mellomledere, tillitsvalgte, verneombud og andre som er interesserte i å etablere og opprettholde gode kommunikasjonsmønstre, en god organisasjonskultur og et høyt trivselsnivå, og derved oppnå en bedre og mer effektiv tjenesteyting.

Alle som har lyst til å få det enda bedre med kollegaer og medarbeidere på jobben.

Målgruppe

Ledere, mellomledere, tillitsvalgte, verneombud og andre som er interesserte i å etablere og opprettholde gode kommunikasjonsmønstre, en god organisasjonskultur og et høyt trivselsnivå, og derved oppnå en bedre og mer effektiv tjenesteyting.

Alle som har lyst til å få det enda bedre med kollegaer og medarbeidere på jobben.

Innhold

Kommunikasjonsmønstre er en sentral del av arbeidsplassens kultur, og grunnleggende i alt samarbeid.

Her skal vi lære de grunnleggende kommunikasjonsreglene:

 • 1. Jeg har rett til å vise følelser
 • 2. Jeg snakker for meg selv
 • 3. Jeg snakker med – ikke om
 • 4. Jeg sjekker ut tolkninger, og tror på svaret
 • 5. Jeg har rett til å si nei
 • 6. Jeg unngår formuleringen ”jeg føler at…”
 • 7. Jeg ansvarer for meg selv
 • 8. Jeg praktiserer diskresjon
 • 9. Jeg er her og nå
 • 10. Jeg sier det jeg mener, og gjentar ikke argumenter
 • 11. Jeg forteller hva jeg trenger, i stedet for å kritisere
 • 12. Jeg unngår å bruke anonyme ”ytre kilder”
 • 13. Jeg har rett til å spørre, men har ikke krav på svar
 • 14. Jeg holder meg utenfor andres konflikter
 • 15. Jeg har rett til å feile

Innhold

Kommunikasjonsmønstre er en sentral del av arbeidsplassens kultur, og grunnleggende i alt samarbeid.

Her skal vi lære de grunnleggende kommunikasjonsreglene:

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Pris fra kr 0,-

Fagforbundet Hordaland, yrkesseksjon helse og sosial anbefaler kurset og betaler for sine medlemmer.

Ikke medlemmer betaler kr 2450,-

Fagforbundet Hordaland, yrkesseksjon helse og sosial anbefaler kurset og betaler for sine medlemmer.

Ikke medlemmer betaler kr 2450,-

Agenda

 

Kl. 09:00 - 15:30

Varighet 1 dag

Foreleser:

Johan Peter Øren

Johan Peter har sin grunnutdanning som sykepleier med videreutdanning innen blant annet bedriftssykepleie, markedsplanlegging, kompetansestyring, strategisk opplæringsplanlegging og kommunal ledelse. Han har i mange år drevet med lederutvikling, organisasjonsutvikling, kompetanseplanlegging, prosjektledelse, arbeidsmiljøutvikling, kursledelse og kursadministrasjon, psykososiale arbeidsmiljøundersøkelser og konflikthåndtering.

Johan Peter er ettertraktet foreleser og noe av årsaken til det kan være at han til tross for akademisk tyngde velger en praktisk og informativ tilnærming, som appellerer hos tilhørerne.