Folkeskikk og uskikk på jobben

Folkeskikk og uskikk på jobben

Hvordan behandler vi våre kollegaer og ledere?

Folkeskikk og uskikk på jobben er et kurs basert på psykolog Jan Atle Andersen sine teorier og ideer.

Hvordan behandler vi våre kollegaer og ledere?

Folkeskikk og uskikk på jobben er et kurs basert på psykolog Jan Atle Andersen sine teorier og ideer.

Formål

Å gi konkrete og anvendbare kjøreregler for å skape muligheter for utvikling for den enkelte og at mulig nag, sinne, fortvilelse, frustrasjon, angst og bitterhet kan vike plassen for konstruktive tilnærminger kolleger i mellom, ledere i mellom – eller mellom leder og medarbeidere.

Formål

Å gi konkrete og anvendbare kjøreregler for å skape muligheter for utvikling for den enkelte og at mulig nag, sinne, fortvilelse, frustrasjon, angst og bitterhet kan vike plassen for konstruktive tilnærminger kolleger i mellom, ledere i mellom – eller mellom leder og medarbeidere.

Målgruppe

Ledere, mellomledere, tillitsvalgte, verneombud og andre som er interesserte i å etablere og opprettholde gode kommunikasjonsmønstre, en god organisasjonskultur og et høyt trivselsnivå, og derved oppnå en bedre og mer effektiv tjenesteyting.

Alle som har lyst til å få det enda bedre med kollegaer og medarbeidere på jobben.

Målgruppe

Ledere, mellomledere, tillitsvalgte, verneombud og andre som er interesserte i å etablere og opprettholde gode kommunikasjonsmønstre, en god organisasjonskultur og et høyt trivselsnivå, og derved oppnå en bedre og mer effektiv tjenesteyting.

Alle som har lyst til å få det enda bedre med kollegaer og medarbeidere på jobben.

Innhold

Kommunikasjonsmønstre er en sentral del av arbeidsplassens kultur, og grunnleggende i alt samarbeid.

Her skal vi lære de grunnleggende kommunikasjonsreglene:

 1. Jeg har rett til å vise følelser
 2. Jeg snakker for meg selv
 3. Jeg snakker med – ikke om
 4. Jeg sjekker ut tolkninger, og tror på svaret
 5. Jeg har rett til å si nei
 6. Jeg unngår formuleringen ”jeg føler at…”
 7. Jeg ansvarer for meg selv
 8. Jeg praktiserer diskresjon
 9. Jeg er her og nå
 10. Jeg sier det jeg mener, og gjentar ikke argumenter
 11. Jeg forteller hva jeg trenger, i stedet for å kritisere
 12. Jeg unngår å bruke anonyme ”ytre kilder”
 13. Jeg har rett til å spørre, men har ikke krav på svar
 14. Jeg holder meg utenfor andres konflikter
 15. Jeg har rett til å feile

Innhold

Kommunikasjonsmønstre er en sentral del av arbeidsplassens kultur, og grunnleggende i alt samarbeid.

Her skal vi lære de grunnleggende kommunikasjonsreglene:

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Øyvind Tingstad

Øyvind Tingstad er kompetanserådgiver i Fagakademiet. Han er bedriftsøkonom fra BI og har videreutdanning i kunnskapsforvaltning og veiledning. Øyvind har vært befal i Forsvaret og regionleder i NKI nettstudier. Han er ansvarlig for Fagakademiets nettstudier, og foreleser innen konflikthåndtering, arbeidsmiljø og HMS. Øyvind er en humørfylt kursholder som alltid har en god kommentar på lur!

 

PRIS 2 650,-

 

Agenda

 

Kl. 09:00 - 15:30

Varighet 1 dag