Ergonomi for deg som jobber i barnehage

Ergonomi for deg som jobber i barnehage

Dere som jobber i barnehage gjør en fantastisk jobb for barna og for samfunnet. Dere strekker dere langt for å imøtekomme barns og foresattes behov.

Å arbeide med barn kan stille voksne overfor særskilte utfordringer. Mye inventar og utstyr er tilrettelagt for barns behov, men det er mye dere kan gjøre for å lette arbeidet. Dette er det viktig å være bevisst på, i en hektisk hverdag.

Dere som jobber i barnehage gjør en fantastisk jobb for barna og for samfunnet. Dere strekker dere langt for å imøtekomme barns og foresattes behov.

Å arbeide med barn kan stille voksne overfor særskilte utfordringer. Mye inventar og utstyr er tilrettelagt for barns behov, men det er mye dere kan gjøre for å lette arbeidet. Dette er det viktig å være bevisst på, i en hektisk hverdag.

Formål

 • Øke deltakernes bevissthet om ergonomi og kroppsbruk i det daglige arbeidet i barnehagen.
 • Gi deltakerne forutsetninger til å kjenne igjen situasjoner som er unødvendig belastende.
 • Gi deltakerne tips om hvordan de kan jobbe «smartere» for å beholde en god helse.

Formål

 • Øke deltakernes bevissthet om ergonomi og kroppsbruk i det daglige arbeidet i barnehagen.
 • Gi deltakerne forutsetninger til å kjenne igjen situasjoner som er unødvendig belastende.
 • Gi deltakerne tips om hvordan de kan jobbe «smartere» for å beholde en god helse.

Målgruppe

Alle som jobber i barnehage

Målgruppe

Alle som jobber i barnehage

Innhold

 • Kroppens behov
 • Ergonomi, hva er det?
 • Kroppslige utfordringer i barnehagen
 • Å jobbe smart
 • Hvordan finne løsning når arbeidsoppgaven er kinkig eller belastende
 • Utstyr, arbeidsmåter og organisering som letter det daglige arbeidet
 • Hvordan inkludere ansatte med plager
 • «Velkommen tilbake på jobb»” – hvordan legge til rette for den som har vært syk

Kursleder vil gi innblikk i kroppens behov og begrensninger, og hva en bør være oppmerksom på for å få til gode arbeidsmåter i det daglige.

Ved å dele erfaringer med kolleger, jobbe i grupper om kjente problemstillinger, vil deltakerne vende hjem til sin barnehage med kunnskap som kan lette arbeidet.

Arild Odd har skrevet boka: «Barnehage for voksne» (SEBU forlag 2008), en bok om ergonomi for deg som jobber i barnehage.

Innhold

 • Kroppens behov

Kursleder vil gi innblikk i kroppens behov og begrensninger, og hva en bør være oppmerksom på for å få til gode arbeidsmåter i det daglige.

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 200,-
Pris:

2 200,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Arild Odd

Arild Odd er utdannet fysioterapeut, og han har arbeidet innen eldreomsorg, på akuttsykehus og på SSR i Stavern (tidligere Kysthospitalet). Han har i mange år vært ansatt i Larvik kommunes bedriftshelsetjeneste og HMS-tjeneste, og jobbet bl.a. med opplæring i ergonomi for ansatte i pleie- og omsorgstjenesten, i barnehager, for renholdere og for et stort antall av kommunens brukere av PC.

Arild Odd holder kurs over hele landet, og har med seg erfaringer fra Båtsfjord i nord til Søgne i sør. Tilbakemeldingene er svært gode.