Effektiv konfliktløsning m/Jan Atle Andersen over 2 + 1 dager

Effektiv konfliktløsning m/Jan Atle Andersen over 2 + 1 dager

Jan Atle Andersen har i over 25 år arbeidet med og løst konkrete konflikter i norske bedrifter og i offentlig virksomhet. Dette har gjerne vært fastlåste og langvarige konflikter. Han har utviklet regler for god kommunikasjon og en egen metode for å forstå og løse disse uhyre ressurskrevende situasjonene – og benyttet den med oppsiktsvekkende gode resultater.

Jan Atle Andersen skiller mellom uenighet og konflikt. Uenighet kan de fleste av oss leve godt med, men det konflikter dreier seg om er måten vi er uenig på, med andre ord: Form. Konflikter løses ikke ved å bli enige, men ved å endre væremåte.


Konflikt er noe vi gjør med hverandre sier Andersen. Konflikter dreier seg om relasjoner og de løses ikke ved å peke ut syndebukker. De løses ved at alle parter innser sitt eget ansvar for konflikten og feier for egen dør. Årsaker til konflikter er med andre ord ansvarsfraskrivelse.

Konfliktens kjerne er de ubehagelige følelsene. Disse må få komme til uttrykk på oppriktig måte og gjennomarbeides. Konflikt uten ubehag er en selvmotsigelse. Når ubehaget er borte er konflikten løst.

Konflikt er resultat av destruktive kommunikasjonsmønstre. En varig løsning forutsetter innarbeidelse av nye kommunikasjonsmønstre mellom partene. Metoden Jan Atle Andersen har utviklet baserer seg bl.a. på gestaltteori.

Jan Atle Andersen har i over 25 år arbeidet med og løst konkrete konflikter i norske bedrifter og i offentlig virksomhet. Dette har gjerne vært fastlåste og langvarige konflikter. Han har utviklet regler for god kommunikasjon og en egen metode for å forstå og løse disse uhyre ressurskrevende situasjonene – og benyttet den med oppsiktsvekkende gode resultater.

Jan Atle Andersen skiller mellom uenighet og konflikt. Uenighet kan de fleste av oss leve godt med, men det konflikter dreier seg om er måten vi er uenig på, med andre ord: Form. Konflikter løses ikke ved å bli enige, men ved å endre væremåte.


Konflikt er noe vi gjør med hverandre sier Andersen. Konflikter dreier seg om relasjoner og de løses ikke ved å peke ut syndebukker. De løses ved at alle parter innser sitt eget ansvar for konflikten og feier for egen dør. Årsaker til konflikter er med andre ord ansvarsfraskrivelse.

Konfliktens kjerne er de ubehagelige følelsene. Disse må få komme til uttrykk på oppriktig måte og gjennomarbeides. Konflikt uten ubehag er en selvmotsigelse. Når ubehaget er borte er konflikten løst.

Konflikt er resultat av destruktive kommunikasjonsmønstre. En varig løsning forutsetter innarbeidelse av nye kommunikasjonsmønstre mellom partene. Metoden Jan Atle Andersen har utviklet baserer seg bl.a. på gestaltteori.

Formål

Å gi deltakerne innføring i konflikters struktur, og i hvordan de kan løses og forebygges. Deltakerne vil også bli gjort kjent med hva effektiv kommunikasjon er, de vanligste feil som gjøres på området, og hvordan man kan unngå disse.

Formål

Å gi deltakerne innføring i konflikters struktur, og i hvordan de kan løses og forebygges. Deltakerne vil også bli gjort kjent med hva effektiv kommunikasjon er, de vanligste feil som gjøres på området, og hvordan man kan unngå disse.

Målgruppe

Kurset egner seg meget godt for alle som har arbeider innen HR, har personalansvar, verneombud, tillitsvalgte og ellers alle ønsker å lære seg gode prinsipper for konstruktiv kommunikasjon i praksis. Du vil få en innføring i en konkret metode for å håndtere og løse konflikter. 

Målgruppe

Kurset egner seg meget godt for alle som har arbeider innen HR, har personalansvar, verneombud, tillitsvalgte og ellers alle ønsker å lære seg gode prinsipper for konstruktiv kommunikasjon i praksis. Du vil få en innføring i en konkret metode for å håndtere og løse konflikter. 

Innhold

Essensen i all konfliktbehandling der siktemålet er å løse den aktuelle konflikten, består i at partene møtes og snakker med hverandre på en annen måte enn før. Alle tiltak som utsetter møtet mellom partene (intervjuundersøkelser, rapportskriving, anonyme miljøundersøkelser, dokumentasjon og lignende) forverrer situasjonen og må unngås.

Selve konfliktbehandlingen kan til tider være preget av intense følelser. Dette kan være ubehagelig i øyeblikket, men er nødvendig for et godt resultat.

Konflikten er løst når hver enkelt troverdig og eksplisitt bekrefter at konflikten er løst for eget vedkommende.

 Kurset er:

  • Praktisk og realistisk
  • Basert på engasjement og deltakelse fra den enkelte kursdeltaker

Innhold

Essensen i all konfliktbehandling der siktemålet er å løse den aktuelle konflikten, består i at partene møtes og snakker med hverandre på en annen måte enn før. Alle tiltak som utsetter møtet mellom partene (intervjuundersøkelser, rapportskriving, anonyme miljøundersøkelser, dokumentasjon og lignende) forverrer situasjonen og må unngås.

Selve konfliktbehandlingen kan til tider være preget av intense følelser. Dette kan være ubehagelig i øyeblikket, men er nødvendig for et godt resultat.

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Du finner hjemmesiden til Jan Atle Andersen på www.janatleandersen.com

 

Andre linker til artikler, reportasjer og intervjuer som kan være informative:

http://www.sinnetshelse.no/artikler/folkeskikk_jobben.htm

 

http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=144887

 

http://www.dn.no/karriere/article1777913.ece?WT.mc_id=dn_rss

Du finner hjemmesiden til Jan Atle Andersen på www.janatleandersen.com

 

Andre linker til artikler, reportasjer og intervjuer som kan være informative:

http://www.sinnetshelse.no/artikler/folkeskikk_jobben.htm

 

http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=144887

 

http://www.dn.no/karriere/article1777913.ece?WT.mc_id=dn_rss

Pris 8 900,-
Pris:

8 900,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Jan Atle Andersen

Psykolog Jan Atle Andersen har arbeidet med konfliktbehandling på arbeidsplassen i mer enn 25 år, og kan vise til meget gode resultater. Han har skrevet boken ”Folkeskikk og uskikk på jobben”. Han har i tillegg holdt en rekke kurs over hele landet hvor han får fantastiske evalueringer og setter i gang fruktbare tankeprosesser hos deltakerne. Han benytter seg av humor og konkrete og lett gjenkjennbare eksempler når han underviser. Dialogen med deltakerne blir gjerne nær og lett.

Annet

Ved behov for overnatting fra kvelden før, tilslutningsdøgn med rom og frokost, vennligst ta kontakt med:

Scandic Oslo City

Visit       Europarådets plass 1, 0154 Oslo, Norge

Call        +47 23 10 42 00

E-mail    meeting.oslocity@scandichotels.com

Web      scandichotels.no/oslocity

 

NB! Tilslutningsdøgn dekkes ikke av kursavgiften.