Debrief - en nødvendighet ved kritiske hendelser

Debrief - en nødvendighet ved kritiske hendelser

Kurset skal bevisstgjøre deltakeren på hvordan man forebygger og håndterer etterreaksjoner etter kriser eller konfliktfylte og truende situasjoner

Kurset skal bevisstgjøre deltakeren på hvordan man forebygger og håndterer etterreaksjoner etter kriser eller konfliktfylte og truende situasjoner

I etterkant av slike hendelser er tidsaspektet og oppfølging av de som er involvert og berørt av kritisk betydning. Dette for å senke spenningsnivået, fjerne ubehaget og ikke minst begrense senreaksjoner til et minimum.

Det å oppleve kriser, bli utsatt for aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen er skremmende og kan være traumatisk. Er du eller dine kolleger uforberedt dersom en slik situasjon inntreffer, kan opplevelsen bli unødvendig voldsom.

Debriefing gjennomføres for raskest mulig å normalisere situasjonen og de kommende arbeidshverdager med god livskvalitet og trygghet for de berørte.

I etterkant av slike hendelser er tidsaspektet og oppfølging av de som er involvert og berørt av kritisk betydning. Dette for å senke spenningsnivået, fjerne ubehaget og ikke minst begrense senreaksjoner til et minimum.

Det å oppleve kriser, bli utsatt for aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen er skremmende og kan være traumatisk. Er du eller dine kolleger uforberedt dersom en slik situasjon inntreffer, kan opplevelsen bli unødvendig voldsom.

Debriefing gjennomføres for raskest mulig å normalisere situasjonen og de kommende arbeidshverdager med god livskvalitet og trygghet for de berørte.

Debrief krisehåndtering

Formål

Kurset skal bevisstgjøre deltakeren på hvordan man forebygger og håndterer etterreaksjoner etter kriser eller konfliktfylte og truende situasjoner.

Formål

Kurset skal bevisstgjøre deltakeren på hvordan man forebygger og håndterer etterreaksjoner etter kriser eller konfliktfylte og truende situasjoner.

Målgruppe

Alle som jobber innenfor områder hvor en kan oppleve kriser, konflikter, vold og/eller trusler.

Målgruppe

Alle som jobber innenfor områder hvor en kan oppleve kriser, konflikter, vold og/eller trusler.

Innhold

Kurset er en kombinasjon av teori, eksempler, plenumsdiskusjon og refleksjoner over følgende hovedemner; 

 • Debrief - et verktøy, ikke et mål i seg selv
 • Defuse kontra debrief - begge deler må gjennomføres
 • Lavterskel løsning - bruk av lokale interne krefter
 • Debrief - en del av HMS-planen eller tilsvarende planverk
 • Rolleavklaringer og mål med debrief - Hvem deltar på hva?
 • Hvem "eier" debrief og håndtering av informasjonen i etterkant?
 • Avklare typer av debrief - hva ønsker man å oppnå og hva har man behov for på ulike arbeidsplasser
 • Kjøreplan og rammemål for gjennomføring av debrief
 • Oppfølging - hva gjør en etterpå?
 • Resultat og formål

Basert på deltakernes innspill fra egen arbeidssituasjon og erfaringer legges det opp til diskusjon, spørsmål og problemstillinger

Innhold

Kurset er en kombinasjon av teori, eksempler, plenumsdiskusjon og refleksjoner over følgende hovedemner; 

 • Debrief - et verktøy, ikke et mål i seg selv
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 450,-
Pris:

2 450,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Håvard Nordbø

Håvard Nordbø har tidligere arbeidet i politiet og har mer enn 20 års erfaring fra ordenstjeneste, forebyggende arbeid og etterforskning.

Nordbø har bakgrunn som tillitsvalgt, leder og hovedverneombud. Han har utdanning innenfor risiko og krisehåndtering, kommunikasjon og forebygging.

Håvard Nordbø er en hyppig brukt foredragsholder opp mot stat, fylke, kommune, fagforeninger og foretak både i Norge og utlandet. Han  bruker mye humor og får toppkarakterer fra våre mange fornøyde bestillere og kursdeltakere!