Arbeidsmiljøutvalget i arbeid

Arbeidsmiljøutvalget i arbeid

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er helt unikt i arbeidsmiljømessig sammenheng. AMU er et rådgivnings, -beslutnings- og samarbeidsorgan bestående av arbeidsgiver og arbeidstaker. Utvalget skal legge premissene for hvordan arbeidsgivere skal forholde seg til arbeidsmiljøutfordringer i virksomheten deres. Gjennom dette kurset blir du tryggere på hvordan det skal fungere.

En av Norges mest kunnskapsrike på dette området – Arne Bernhardsen – vil gi deg nyttige tips og veiledning til hvordan AMU kan fylle rollen som et strategisk utvalg i virksomheten og bli et velfungerende organ for arbeidsmiljøutviklingen, og ikke bare være et sandpåstrøingsorgan.

 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er helt unikt i arbeidsmiljømessig sammenheng. AMU er et rådgivnings, -beslutnings- og samarbeidsorgan bestående av arbeidsgiver og arbeidstaker. Utvalget skal legge premissene for hvordan arbeidsgivere skal forholde seg til arbeidsmiljøutfordringer i virksomheten deres. Gjennom dette kurset blir du tryggere på hvordan det skal fungere.

En av Norges mest kunnskapsrike på dette området – Arne Bernhardsen – vil gi deg nyttige tips og veiledning til hvordan AMU kan fylle rollen som et strategisk utvalg i virksomheten og bli et velfungerende organ for arbeidsmiljøutviklingen, og ikke bare være et sandpåstrøingsorgan.

 

Formål

Kurset skal gi deltakerne en innføring i hvordan man kan utvikle AMU fra å være et organ for papireksersis til å bli en premissleverandør i virksomheten.

Formål

Kurset skal gi deltakerne en innføring i hvordan man kan utvikle AMU fra å være et organ for papireksersis til å bli en premissleverandør i virksomheten.

Målgruppe

Medlemmer, varamedlemmer og sekretariat til AMU (arbeidsmiljøutvalg)

Målgruppe

Medlemmer, varamedlemmer og sekretariat til AMU (arbeidsmiljøutvalg)

Innhold

 • Intensjonen med AMU
 • Lovens formelle krav til organisering av AMU
 • Representasjon og stemmerett
 • Forankring og delegering
 • AMUs ulike roller og oppgaver -   Beslutningstaker, rådgiver, styringsgruppe, koordinator, samarbeidsutvalg
 • Drift og organisering av et handlende AMU
 • Markedsføring av AMU
 • AMU som læringsarena
 • Kontinuerlig læring og kompetanseutvikling
 • AMU i omstillingstid

Innhold

 • Intensjonen med AMU
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 1,-
Pris:

1,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Arne Bernhardsen


Arne Bernhardsen har mangeårig erfaring fra og bakgrunn som verneombud, hovedverneombud og medlem av AMU. Arne jobbet mange år i produksjonen i norsk næringsmiddelindustri før han begynte å holde HMS-kurs. Han var redaktør i Gyldendals arbeidslivsavdeling i 15 år. I tillegg har han i mange år holdt et stort antall kurs både for offentlig og privat sektor. Han er også rådgiver innenfor HMS-området for flere store, norske bedrifter.

Han har bl.a. gitt ut boken ”Arbeidsmiljøutvalget – Håndbok for arbeid i AMU” på Gyldendal, som kom i 6. utg i 2018.

Fagakademiet har arrangert kurs med Arne Bernhardsen siden 1997 – og kursdeltakerne har alltid gitt ham svært god tilbakemelding.