Arbeidsmiljøutvalget i arbeid

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er helt unikt i arbeidsmiljømessig sammenheng. AMU er et rådgivnings, -beslutnings- og samarbeidsorgan bestående av arbeidsgiver og arbeidstaker. Utvalget skal legge premissene for hvordan arbeidsgivere skal forholde seg til arbeidsmiljøutfordringer i virksomheten deres. Gjennom dette kurset blir du tryggere på hvordan det skal fungere.

En av Norges mest kunnskapsrike på dette området – Arne Bernhardsen – vil gi deg nyttige tips og veiledning til hvordan AMU kan fylle rollen som et strategisk utvalg i virksomheten og bli et velfungerende organ for arbeidsmiljøutviklingen, og ikke bare være et sandpåstrøingsorgan.

 

Formål

Kurset skal gi deltakerne en innføring i hvordan man kan utvikle AMU fra å være et organ for papireksersis til å bli en premissleverandør i virksomheten.

Målgruppe

Medlemmer, varamedlemmer og sekretariat til AMU (arbeidsmiljøutvalg)

Innhold

  • Intensjonen med AMU
  • Lovens formelle krav til organisering av AMU
  • Representasjon og stemmerett
  • Forankring og delegering
  • AMUs ulike roller og oppgaver -   Beslutningstaker, rådgiver, styringsgruppe, koordinator, samarbeidsutvalg
  • Drift og organisering av et handlende AMU
  • Markedsføring av AMU
  • AMU som læringsarena
  • Kontinuerlig læring og kompetanseutvikling
  • AMU i omstillingstid
Pris 2 650

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Arne Bernhardsen

Redaktør i Gyldendals arbeidslivsavdeling. Han har mangeårig erfaring fra og bakgrunn som verneombud, hovedverneombud og medlem av AMU. Arne jobbet mange år i produksjonen i norsk næringsmiddelindustri før han begynte å holde HMS-kurs. De siste 20 årene har han holdt et stort antall kurs både for offentlig og privat sektor. Han er også rådgiver innenfor HMS-området for flere store, norske bedrifter.

Han har gitt ut boken ”Arbeidsmiljøutvalget – Håndbok for arbeid i AMU” på Gyldendal, som kom i 5. utg i 2014.

Fagakademiet har arrangert kurs med Arne Bernhardsen siden 1997 – og kursdeltakerne har alltid gitt ham svært god tilbakemelding.