Arbeidsmiljøkonflikter - forebygging, forståelse og håndtering

Arbeidsmiljøkonflikter - forebygging, forståelse og håndtering

Konflikt er ikke uenighet! Konflikter dreier seg om måten vi er uenig på. Konflikter løses ikke ved å bli enige, men ved å endre væremåter.

Konflikt er ikke uenighet! Konflikter dreier seg om måten vi er uenig på. Konflikter løses ikke ved å bli enige, men ved å endre væremåter.

Konflikt er ikke noe vi ”har”, men noe vi gjør med hverandre. Konflikter dreier seg altså om relasjoner.

Konflikt er ikke noe vi ”har”, men noe vi gjør med hverandre. Konflikter dreier seg altså om relasjoner.

Formål

Å gi konkrete og anvendbare kjøreregler og verktøy for å forebygge og håndtere konflikter.

Formål

Å gi konkrete og anvendbare kjøreregler og verktøy for å forebygge og håndtere konflikter.

Arbeidsmiljøkonflikter HMS mobbing

Målgruppe

Alle som ønsker å utvikle sitt arbeidsmiljø.

Målgruppe

Alle som ønsker å utvikle sitt arbeidsmiljø.

Innhold

 • Konfliktforståelse, og konflikters oppbygging og eskalering
 • Konflikter i bedrifter og organisasjoner
 • Forebygging av destruktive personkonflikter
 • Kritikk eller ønsker og behov
 • Ansvarsfraskrivelse og anonymitet
 • Leders ansvar og rolle
 • Arbeidstakers ansvar og rolle
 • Den tillitsvalgtes/verneombudets ansvar og rolle
 • AMU’s ansvar og rolle
 • Mobbing og trakassering
 • Basal konfliktløsning
 • Konfliktforebyggende kommunikasjon

Innhold

 • Konfliktforståelse, og konflikters oppbygging og eskalering
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 650,-
Pris:

2 650,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Johan Peter Øren

Johan Peter har sin grunnutdanning som sykepleier med videreutdanning innen blant annet bedriftssykepleie, markedsplanlegging, kompetansestyring, strategisk opplæringsplanlegging og kommunal ledelse. Han har i mange år drevet med lederutvikling, organisasjonsutvikling, kompetanseplanlegging, prosjektledelse, arbeidsmiljøutvikling, kursledelse og kursadministrasjon, psykososiale arbeidsmiljøundersøkelser og konflikthåndtering.

Johan Peter er ettertraktet foreleser og noe av årsaken til det kan være at han til tross for akademisk tyngde velger en praktisk og informativ tilnærming, som appellerer hos tilhørerne.